Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Migranten in Westland wonen in tenten en hutjes door gebrek aan huisvesting’.Het bericht ‘Migranten in Westland wonen in tenten en hutjes door gebrek aan huisvesting’.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18953

2020Z18953

(ingezonden 15 oktober 2020)

Vragen van de leden Palland en Terpstra (beiden CDA) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties over het bericht ‘Migranten in Westland wonen in tenten en hutjes door gebrek aan huisvesting’

  1. Kent u het bericht ‘Migranten in Westland wonen in tenten en hutjes door gebrek aan huisvesting’? 1)
  1. Klopt het dat voor de 14.000 arbeidsmigranten die werkzaam zijn in het Westland nauwelijks slaapplekken of woningen beschikbaar zijn?
  1. Klopt het dat er eerder met de gemeente Westland afspraken gemaakt zijn over het realiseren van 2000 extra slaapplekken?
  1. Is er overleg met de gemeente Westland over bijvoorbeeld de ondersteuningsinstrumenten van het Rijk bij realisatie van concrete huisvestingsprojecten voor arbeidsmigranten (bijvoorbeeld doorbouwplan vanuit woningimpuls of versnellingskamers in het kader van flexwonen)?
  1. Wat kunnen u en de verantwoordelijke/bemiddelende uitzendbureaus op de korte termijn betekenen voor de arbeidsmigranten die nu noodgedwongen in tenten en hutjes wonen?
  1. Is bekend bij of via welke bureaus deze arbeidsmigranten worden ingezet en aan het werk zijn? Kunnen deze bureaus worden aangesproken op de huisvestingsomstandigheden van deze arbeidsmigranten? 
  1. Zijn deze arbeidsmigranten bekend bij de gemeente via inschrijving in gemeentelijke basisadministratie of Registratie Niet-ingezetenen (RNI)?
  1. Zijn er meer gemeenten of regio’s bekend waar sprake is van of het vermoeden is dat arbeidsmigranten in tenten in openbare ruimte verblijven? Wat doet de Inspectie SZW met deze signalen?
  1. Is de verwachting dat het advies van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten onder leiding van de heer Roemer ook hierin een oplossing of duidelijke verantwoordelijkheidsallocatie gaat bieden?
  1. Kunt u inzicht geven in het aantal arbeidsmigranten dat op dit moment verblijft op locaties die niet voldoen aan de normen van de Stichting Normering Flexwonen?

1) NOS, 15 oktober 2020, 'Migranten in Westland wonen in tenten en hutjes door gebrek aan huisvesting', https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2351540-migranten-in-westland-wonen-in-tenten-en-hutjes-door-gebrek-aan-huisvesting.html


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl