Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Woedeaanval terrorismeverdachte leidt tot 30.000 euro schade in gevangenis’Het bericht ‘Woedeaanval terrorismeverdachte leidt tot 30.000 euro schade in gevangenis’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18951

2020Z18951

(ingezonden 15 oktober 2020)

Vragen van de leden Van Wijngaarden en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht ‘Woedeaanval terrorismeverdachte leidt tot 30.000 euro schade in gevangenis’

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Woedeaanval terrorismeverdachte leidt tot 30.000 euro schade in gevangenis’? 1)
  2. Klopt het dat de schade die is aangericht circa 30.000 euro bedraagt?
  3. Deelt u de mening dat de verdachte zelf voor de gehele vergoeding van de gemaakte schade moet opdraaien?
  4. Hebben zich het afgelopen jaar nog meer voorvallen voorgedaan met deze en/of andere verdachten binnen de penitentiaire inrichting in Vught? Zo ja, kunt u toelichten of dit financiële gevolgen had?
  5. Hoe vaak zijn in 2020 disciplinaire straffen opgelegd in de penitentiaire inrichting in Vught? Kunt u een uitsplitsing maken naar het soort disciplinaire straf?
  6. Hoe vaak is in 2020 door een directeur van een penitentiaire inrichting aangifte gedaan van een strafbaar feit?
  7. Heeft de uitbarsting van verdachte gevolgen gehad voor hem in de mate van strafduur of privilegebeperking binnen de gevangenismuren?
  8. Heeft dit voorval ook disciplinaire gevolgen gehad voor de aanmoediger ervan, Mohammed Bouyeri?
  9. Heeft de directeur van de betreffende penitentiaire inrichting aangifte gedaan tegen betrokken verdachte naar aanleiding van deze gebeurtenis? Zo nee, waarom niet?
  10. Heeft de directeur van de betreffende penitentiaire inrichting aangifte gedaan tegen Mohammed Bouyeri voor zijn rol bij dit voorval? Zo nee, waarom niet?

1) NU.nl, 14 oktober 2020, https://www.nu.nl/binnenland/6083887/woedeaanval-terrorismeverdachte-leidt-tot-30000-euro-schade-in-gevangenis.html


Gerelateerd

Het bericht ‘Woedeaanval terrorismeverdachte leidt tot 30.000 euro schade in gevangenis’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De uitzending van Radar van 8 februari 2021 ‘Afschaffen levensloopregeling: ‘Overheid verandert halverwege de spelregels’’

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl