Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten 'Machteloze agent vaker in gevecht met verwarde mensen' en 'Verwarde mensen drijven de agent tot wanhoop'De berichten 'Machteloze agent vaker in gevecht met verwarde mensen' en 'Verwarde mensen drijven de agent tot wanhoop'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18944

2020Z18944

(ingezonden 15 oktober 2020)

Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de berichten 'Machteloze agent vaker in gevecht met verwarde mensen' en 'Verwarde mensen drijven de agent tot wanhoop'. 

  1. Kent u de berichten 'Machteloze agent vaker in gevecht met verwarde mensen' en 'Verwarde mensen drijven de agent tot wanhoop' ? 1)
  2. Deelt u de mening dat het uitermate teleurstellend is dat na de inwerkingtreding van de Wet verplichte ggz op 1 januari 2020 het probleem voor de politie alleen maar groter is geworden? Zo nee, waarom niet?
  3. Deelt u de mening dat de politieagenten, zeker in deze zeer moeilijke coronatijd, van deze als maar groter wordende taak van het opvangen en vervoeren van verwarde personen per direct ontlast moet worden? Zo nee, waarom niet?
  4. Waarom wordt de problematiek van de verwarde personen nog steeds overgelaten aan de politie, terwijl dit niet tot haar taak behoort, politieagenten hiervoor niet zijn opgeleid en er sinds januari van dit jaar een wet is die bepaalt dat vervoer en opvang van verwarde personen tot het takenpakket van de GGZ behoren?
  5. Wat gaat u concreet doen, aangezien de eerdere toezeggingen allemaal niets hebben geholpen en de bovengenoemde wet tot op heden het tegenovergestelde effect heeft?
  6. Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, in ieder geval vóór de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid?

1) Trouw, 14 oktober 2020, "Machteloze agent vaker in gevecht met verwarde mensen" en "Verwarde mensen drijven de agent tot wanhoop"


Gerelateerd

De berichten 'Machteloze agent vaker in gevecht met verwarde mensen' en 'Verwarde mensen drijven de agent tot wanhoop'

Verwarde personen

De artikelen ‘Doe iets, anders is het wachten op de volgende dode’ en ‘We laten verwarde personen te lang vrijlopen’

Het bericht ‘Zorg over groei geweld door verwarde mensen in Rotterdam’

Het bericht dat een man na een arrestatie overleden is in het ziekenhuis

Luchtvervuiling en overlast door Tata Steel

Een toename van geweld door verwarde personen

Het bericht ‘Agent perplex en in onzekerheid door spuger.’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl