Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Tweede lockdown, maar banken geven geen tweede betaalpauze'Het bericht ‘Tweede lockdown, maar banken geven geen tweede betaalpauze'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18942

2020Z18942

(ingezonden 15 oktober 2020)

Vragen van de leden Aartsen en Van der Linde (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Financiën over het bericht ‘Tweede lockdown, maar banken geven geen tweede betaalpauze’

  1. Kent u het bericht ‘Tweede lockdown, maar banken geven geen tweede betaalpauze’? 1)
  2. Kunt u voorstellen hoe zeer ondernemers in de evenementenbranche, horeca, cultuur en sport de moed in de schoenen zakt door dit bericht, zo snel na de aankondiging van de nieuwe coronamaatregelen?
  3. Kunt u, vanuit uw regeringsverantwoordelijkheid, een reactie geven op het 'Overzicht Financiële Stabiliteit' van De Nederlandsche Bank (DNB)? Deelt u de vrees van DNB dat inperking van de kredietverlening versterkend kan werken en daardoor de crisis verergert?
  4. Wat is uw reactie op de aankondiging van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat generieke maatregelen worden geschrapt en in plaats daarvan maatwerk wordt geleverd? Vindt u dat in deze fase van de crisis wenselijk? Bent u in overleg met de NVB over inhoud en timing van dit besluit?
  5. Deelt u de vrees voor een tweede kredietcrisis, veroorzaakt door slechte kredieten? Hebben de banken aanvullende garanties of andere hulp nodig om zo’n crisis te voorkomen? Vindt hierover overleg plaats tussen de minister van Financiën en de president van DNB?
  6. In hoeverre trekken de Belastingdienst en de banken gelijk op bij het verlenen van betaalpauzes?
  7. Deelt u de mening dat de inspanningen erop gericht zouden moeten zijn om alle in de kern gezonde bedrijven naar behoren te financieren en daarbinnen de zwaarst getroffen sectoren (zoals horeca, evenementen, cultuur en sport) nadere betaalpauzes aan te bieden? Bent u bereid om op korte termijn in gesprek te gaan met de banken om te onderzoeken wat zij nodig hebben om dit mogelijk te maken?
  8. Welke stappen, buiten het steunpakket, worden nog meer gezet om ervoor te zorgen dat gezonde bedrijven ook deze tweede gedeeltelijke lockdown kunnen overleven?
  9. Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaand aan het algemeen overleg Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen op 28 oktober 2020?

1) NOS, 14 oktober 2020 'Tweede lockdown, maar banken geven niet zomaar tweede betaalpauze' (https://nos.nl/l/2352235)


Gerelateerd

Het bericht ‘Tweede lockdown, maar banken geven geen tweede betaalpauze'

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

FATCA en de Accidental Americans

Banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat banken het mkb leeg melken

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl