Tweedemonitor / Kamervraag / Het drama voor de huizenkopers in HelmondHet drama voor de huizenkopers in Helmond

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18939

2020Z18939

(ingezonden 15 oktober 2020)

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het drama voor de huizenkopers in Helmond

 1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Oplossing nog niet in beeld voor vastgelopen woningbouw in Houtse Akker Helmond’? (1)
 2. Hoe kan het dat huizenkopers komen te zitten met beschadigde en onafgebouwde woningen, omdat de ontwikkelaar weigert de aannemer te betalen?
 3. Acht u het mogelijk dat de projectontwikkelaar in deze casus willens en wetens met een dubieus garantiefonds in zee is gegaan? Wat vindt u daarvan?
 4. Heeft u contact gezocht met gemeente Helmond over deze casus? Op welke wijze gaat u de huizenkopers helpen en op welke wijze ondersteunt u de gemeente Helmond daarbij?
 5. Hoe kan het dat dit frauduleuze garantiefonds, na diverse berichten in de media, meldingen bij DNB en Kamervragen, nog steeds kan opereren? Neemt u maatregelen om ontwikkelaars, (onder)aannemers, gemeenten en huizenkopers beter te informeren over malafide garantiefondsen?
 6. Op welke wijze kunnen de huizenkopers hun recht halen? Vindt u dat zij daarmee voldoende beschermd worden?
 7. Verwacht u van huizenkopers dat zij de informatie die wordt verstrekt op basis van de informatieplicht in de Wet kwaliteitsborging, volledig begrijpen? Op welke wijze zorgt u ervoor dat aannemers begrijpelijke informatie verstrekken? Heeft u zich ervan vergewist dat dit effect ook wordt bereikt?
 8. Wat is de uitkomst van uw onderzoek naar het aanpakken van frauduleuze garantiefondsen? Welke extra maatregelen gaat u nemen?
 9. Kunt u een update geven over een vergelijkbare casus in Brielle? Zijn de huizenkopers naar uw mening voldoende geholpen?
 10. Deelt u de opvatting dat het te eenvoudig is voor malafide projectontwikkelaars, aannemers en garantiefondsen om huizenkopers op te lichten? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u bereid werk te maken van een keurmerk voor garantiefondsen, of een Nationaal Garantiefonds te organiseren en een betrouwbare verzekering verplicht te stellen? Zo nee, waarom niet?

(1) Eindhovens Dagblad, 9 oktober 2020, ' Oplossing nog niet in beeld voor vastgelopen woningbouw in Houtse Akker in Helmond'; https://www.ed.nl/helmond/oplossing-nog-niet-in-beeld-voor-vastgelopen-woningbouw-in-houtse-akker-in-helmond~ae5dd30f/


Indiener

Henk Nijboer (PvdA)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 17567 )

Publicatiedatum
15 Oktober 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl