Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Brits Parlement overtuigd van samenwerking tussen Huawei en China’Het bericht ‘Brits Parlement overtuigd van samenwerking tussen Huawei en China’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18799

2020Z18799

(ingezonden 14 oktober 2020)

Vragen van het lid Weverling (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Brits Parlement overtuigd van samenwerking tussen Huawei en China’

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Brits Parlement overtuigd van samenwerking tussen Huawei en China’ en het onderliggende rapport van het Defence Select Committee van het Britse Lagerhuis over de veiligheid van 5G? 1)
  2. Hoe beoordeelt u dit rapport? Bent u van mening dat de conclusies in dit rapport geloofwaardig zijn en voor zover u kunt beoordelen, gebaseerd zijn op feitelijke juistheid?
  3. Hoe beoordeelt u de inschatting, gemaakt onder meer op basis van de nauwe banden tussen de CEO van Huawei en de Chinese regeringspartij en de eigendomsstructuur van Huawei, dat Huawei ‘nauw verbonden’ is met de Chinese staat? Als u deze inschatting deelt, welke gevolgen dient dit volgens u te hebben voor uw beleid?
  4. Klopt het dat Huawei over de afgelopen drie jaar miljarden dollars aan subsidie heeft ontvangen van de Chinese overheid met als doel het bewerkstelligen van marktdominantie van Huawei? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?
  5. Deelt u de mening dat dergelijke subsidies zowel een ongelijk speelveld veroorzaken tussen Huawei en Europese aanbieders van vergelijkbare producten, alsook een afhankelijkheid van Huawei in de richting van de Chinese staat suggereren?
  6. Klopt het dat een substantieel deel van de medewerkers van Huawei naast de werkzaamheden voor het bedrijf zelf eveneens werkzaam is voor of handelt in opdracht van Chinese overheidsorganisaties? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?
  7. Hoe beoordeelt u de aanbeveling uit het rapport in de richting van westerse landen om de krachten te bundelen en de technologische dominantie en afhankelijkheid van China tegen te gaan? Deelt u deze inschatting? Zo ja, op welke wijze krijgt deze vorm in uw beleid?

1) Telecompaper, 9 oktober 2020 'Brits Parlement overtuigd van samenwerking tussen Huawei en China' (https://www.telecompaper.com/nieuws/brits-parlement-overtuigd-van-samenwerking-tussen-huawei-en-china--1357214)


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl