Tweedemonitor / Kamervraag / Een gebrekkig bereik van mobiele telefonie en internet in Termunten/TermunterzijlEen gebrekkig bereik van mobiele telefonie en internet in Termunten/Termunterzijl

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18797

2020Z18797

(ingezonden 14 oktober 2020)

Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over een gebrekkig bereik van mobiele telefonie en internet in Termunten/Termunterzijl

  1. Kent u het bericht “Termunten is slecht bereik zat: 'We moeten op de dijk staan om te kunnen bellen' “? 1)
  2. Deelt u de mening dat het hebben van mobiele telefonie en internet inmiddels een essentiële basisvoorziening is geworden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  3. Acht u het mogelijk dat door gebrekkig bereik hulpdiensten via 112, huisartsen of thuiszorgmedewerkers niet of te moeilijk bereikbaar zijn? Zo ja, deelt u de mening dat dit niet te tolereren is? Zo nee, waarom niet?
  4. Waarom is geen van de in het bericht genoemde providers tot nu in staat of bereid geweest het probleem met het slechte bereik op te lossen?
  5. Bent u bereid met de telecomproviders te overleggen om deze problematiek op korte termijn te helpen op te lossen? Zo nee, waarom niet?
  6. Zijn er meer gebieden in Nederland waar het bereik dermate te wensen overlaat dat mobiel telefoneren of internetten moeilijk of zelfs onmogelijk is? Zo ja, om hoeveel gebieden gaat het en wat gaat u doen om er zorg voor te dragen dat de dekking daar ook afdoende wordt?

1) RTV Noord, 13 oktober 2020 'Termunten is slecht bereik zat: 'We moeten op de dijk staan om te kunnen bellen' (https://www.rtvnoord.nl/nieuws/751754/Termunten-is-slecht-bereik-zat-We-moeten-op-de-dijk-staan-om-te-kunnen-bellen).


Gerelateerd

Het bericht 'Termunten is slecht bereik zat: 'We moeten op de dijk staan om te kunnen bellen''

Een gebrekkig bereik van mobiele telefonie en internet in Termunten/Termunterzijl

Het bericht ‘Nieuwbouwhuis? Grote kans dat 5G je geen sneller internet oplevert’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De mobiele slachthuizen

Het bericht ‘Medewerkers NVWA: mobiel slachthuis werkt dierenleed in de hand’

De berichten ‘Iedereen wil internet, niemand wil datacenters’ en 'Hoe Nederland zichzelf economisch in de voet schiet'.

het bericht dat «Jeugdzorginstelling eist dat ouders video van uit huis halen dochtertje van internet verwijderen»

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl