Tweedemonitor / Kamervraag / De huidige visie van het kabinet op het gebruik van hydroxychloroquine in de strijd tegen COVID-19De huidige visie van het kabinet op het gebruik van hydroxychloroquine in de strijd tegen COVID-19

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18566

2020Z18566

(ingezonden 12 oktober 2020)

Vragen van de leden Van Haga (Van Haga) en Baudet (FvD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de huidige visie van het kabinet op het gebruik van hydroxychloroquine in de strijd tegen COVID-19.

  1. Bent u op de hoogte van het Nederlandse onderzoek, getiteld ‘Early Hydroxychloroquine but not Chloroquine use reduces ICU admission in COVID-19 patients’, waarvan op 23 september 2020 de resultaten zijn gepubliceerd? 1) en 2)
  1. Wat vindt u van de belangrijkste bevinding uit het onderzoek, dat er 53% minder kans bestaat op een IC-opname wanneer een patiënt binnen één dag na opname in het ziekenhuis hydroxychloroquine krijgt toegediend?
  1. Bent u, nu wederom uit onderzoek is gebleken dat vroege behandeling met - onder andere - hydroxychloroquine het risico verkleint op progressie van COVID-19 in het lichaam van een patiënt, nog steeds van mening dat er geen objectiveerbare aanleiding bestaat om over te gaan tot extra inspanningen met betrekking tot het beschikbaar houden van hydroxychloroquine ter bestrijding van COVID-19? Zo ja, waarom?
  1. Vindt u niet dat er in de laatste maanden veel nieuwe en hoopvolle onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd en dat u het aan de Nederlandse burger verplicht bent dit serieus te nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen naar aanleiding van de nieuwe informatie? 
  1. Vindt u niet dat er tenminste sprake zou moeten zijn van een vervolg op de hiervoor aangehaalde studie, daar de resultaten hoopvol zijn en er mogelijk mensenlevens kunnen worden gered met de vroege toediening van hydroxychloroquine? zo nee, waarom niet?

1) International Journal of Infectious Diseases, 29 september 2020, 'Early Hydroxychloroquine but not Chloroquine use reduces ICU admission in COVID-19 patients', (https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.09.1460)

2) NOS, 10 oktober 2020, 'Discussie over hydroxychloroquine krijgt nieuwe impuls' (https://nos.nl/artikel/2351726-discussie-over-hydroxychloroquine-krijgt-nieuwe-impuls.html. 


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Hydroxychloroquine

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De huidige visie van het kabinet op het gebruik van hydroxychloroquine in de strijd tegen COVID-19

Hydroxychloroquine

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Misstanden bij het Haga Lyceum

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl