Tweedemonitor / Kamervraag / De causaliteit van schade en gaswinningDe causaliteit van schade en gaswinning

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18560

2020Z18560

(ingezonden 12 oktober 2020)

Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de causaliteit van schade en gaswinning.

1

Deelt u de mening dat er decennia is gedebatteerd over de causaliteit tussen schade en de gaswinning? Erkent u dat het voor gedupeerden met schade uitermate pijnlijk was gewantrouwd te worden en te worden weggezet als potentiële profiteur? Kunt u zich nog steeds vinden in de excuses die premier Rutte in 2019 om die reden aanbod aan Groningen? Bent u het ermee eens dat na die excuses en het publiek maken van de schadeafhandeling er een einde had moeten komen aan het debat over de causaliteit tussen schade en de gaswinning? 1)

2

Klopt het dat tijdens de aardbeving van Westerwijtwerd van 22 mei 2019 van 3.4 op de schaal van Richter het KNMI op 106 kilometer afstand nog steeds een kracht van 3.54 op de schaal van Richter registreerde? Klopt het tevens dat tijdens de aardbeving van Loppersum van 14 juli 2020 het KNMI op 107 kilometer afstand nog steeds een kracht van 2.7 op de schaal van Richter registreerde, een kracht even groot als in het epicentrum? Klopt het vervolgens ook dat tijdens de aardbeving van Startenhuizen van 19 juli 2020 van 2.3 op de schaal van Richter het KNMI op 111 kilometer afstand een kracht van 2.4 op de schaal van Richter registreerde, een kracht groter dan in het epicentrum zelf? 2)

3

Klopt het dat tijdens de aardbeving van Loppersum van 14 juli 2020 er een acuut onveilige situatie ontstond op 40 kilometer van het epicentrum? 3)

4

Wanneer het klopt dat aardbevingen op ruim 100 kilometer vanaf het epicentrum een grote kracht hebben en wanneer het klopt dat op 40 kilometer van een epicentrum een acuut onveilige situatie kan ontstaan, is het dan niet juist te veronderstellen dat dit ook daadwerkelijk kan leiden tot schade?

5

Vertrouwt u de inwoners die schade melden? Op elke afstand vanaf het epicentrum?

6

Wat vindt u ervan dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opnieuw het debat opent over de relatie tussen schade en de gaswinning? 4)

7

Deelt u de mening dat het IMG zich op een hellend vlak begeeft wanneer er opnieuw gesuggereerd wordt dat er geen causaal verband is tussen schade en de gaswinning aan de randen van het gaswinningsgebied en de suggestie wordt gewekt dat Groningers misschien wel bovenmatig profiteren van schadevergoedingen?

8

Wat vindt u ervan dat het IMG de afhandeling van schade in een deel van het effectgebied van de gaswinning heeft stilgelegd? 5)

9

Vindt u, net als het IMG, dat er onderzoek gedaan moet worden naar de oorzaken van schade in de randgebieden van de contourlijn? Zo ja, wat vindt u van de vertraging die dat weer met zich meebrengt?

10

Wordt hiermee getornd aan het wettelijk bewijsvermoeden? Is bij afgewezen schades onomstoten aangetoond dat deze niet zijn ontstaan door gaswinning?

11

Deelt u de mening dat het vertrouwen van gedupeerden in de schade afhandelaar een knauw krijgt wanneer opnieuw de intenties van de schademelders in twijfel worden getrokken?

12

Kunt u zich voorstellen dat er een andere oorzaak is voor het toegenomen aantal schademeldingen uit de randen van het gebied? Kan dit bijvoorbeeld komen doordat men daar schade lange tijd niet kon melden of niet vergoed kreeg? Is het feit dat er een miljoen schades zijn geconstateerd niet gewoon het levende bewijs dat er hier werkelijk iets aan de hand is?

13

Bent u bekend met het feit dat de bodem in Groningen en Drenthe meer zakt dan in de rest van Nederland? Wat is daarover uw mening? Bent u ervan op de hoogte dat deze snelle bodemdaling, die mede wordt veroorzaakt door de gaswinning, niet wordt meegenomen door het IMG als oorzaak van schade? Wat is daarop uw reactie? 6)

14

Hoe vaak wordt schade aan funderingen niet meegenomen of afgewezen door het IMG? Hoeveel bezwaarschriften van bewoners zijn ingediend over funderingsschade?

15

Waarom is de schadeafhandeling in de omgeving van de gasopslag Grijpskerk stilgelegd? Wat is het verschil tussen de gasopslag Norg - waar de schadeafhandeling doorgaat - en de gasopslag Grijpskerk, behalve dat het om de opslag van laag- respectievelijk hoogcalorisch gas gaat? Op welke wijze kan de gasopslag in Grijpskerk met de toename van schademeldingen in het Westerkwartier te maken hebben?

16

Bent u bereid de vragen één voor één te beantwoorden voor het wetgevingsoverleg Mijnbouw/Groningen van 29 oktober 2020?

1) NOS, 4 juni 2019 'Rutte biedt driemaal excuses aan 'voor wat Groningen is aangedaan'' (https://nos.nl/artikel/2287641-rutte-biedt-driemaal-excuses-aan-voor-wat-groningen-is-aangedaan.html)

2) Houd Groningen Overeind, 10 oktober 2020 'Mijnbouwschade op 100 kilometer afstand aannemelijk' (http://houdgroningenovereind.nl/10102020.html)

3) Omroep Groningen, 17 juli 2020 'Aardbeving Loppersum: ‘Twee acuut onveilige situaties’' (https://www.oogtv.nl/2020/07/aardbeving-loppersum-twee-acuut-onveilige-situaties/)

4) Instituut Mijnbouwschade Groningen, 6 oktober 2020 'IMG: 1 miljoen schades vastgelegd' (https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/img-1-miljoen-schades-vastgelegd)

5) Instituut Mijnbouwschade Groningen, 31 augustus 2020 'IMG: nader advies diepe bodemdaling en -stijging nodig' (https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/img-nader-advies-diepe-bodemdaling-en-stijging-nodig)

6) Dagblad van het Noorden, 6 september 2020 'Bekijk hier hoe hard de bodemdaling gaat in Groningen en Drenthe' (https://www.dvhn.nl/drenthe/Bekijk-hier-hoe-hard-de-bodemdaling-gaat-in-Groningen-en-Drenthe-25998493.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjH1u_hyaLsAhVR_KQKHS75De4QFjAEegQIBhAC%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dvhn.nl%252Fdrenthe%252FBekijk-hier-hoe-hard-de-bodemdaling-gaat-in-Groningen-en-Drenthe-25998493.html%26usg%3DAOvVaw1cSFyO9GZYU8s5zylgo_Il)


Gerelateerd

De causaliteit van schade en gaswinning

Het ontbreken van draagvlak voor aardgaswinning onder het Werelderfgoed de Waddenzee

Gestapelde mijnbouw naar aanleiding van het bericht 'Expertmeeting' moet oplossingen bieden rond zoutwinning Nouryon en Nedmag’

De artikelen 'Vragen en zorgen over gaswinning Zuidwest-Drenthe' en 'Opnieuw informatieavond gaswinning: Te druk, te chaotisch'

De Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

De gaswinning in Pernis naar aanleiding van het verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat om de gestelde vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) in de tweede termijn van de Kamer tijdens het algemeen overleg Mijnbouw/Groningen (d.d. 24 juni 2

Compensatie voor de gaswinning in het Waddengebied

Het CETA-verdrag dat afbouw gaswinning in de weg staat

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl