Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Overheid raadt kastomaat van eigen bodem af’Het bericht ‘Overheid raadt kastomaat van eigen bodem af’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18557

2020Z18557

(ingezonden 12 oktober 2020)

Vragen van het lid Weverling (VVD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Overheid raadt kastomaat van eigen bodem af’

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Overheid raadt kastomaat van eigen bodem af’? 1)
  2. Klopt het dat Milieu Centraal, dat voor twee derde door de Nederlandse overheid gefinancierd wordt, een kalender heeft gepubliceerd waarop Nederlandse tomaten als minder duurzaam dan in Spanje of Marokko geproduceerde tomaten worden gepresenteerd?
  3. Hoe verhoudt subsidie voor een organisatie die mensen adviseert om tomaten van 2.000 kilometer verderop aan te schaffen zich tot de doelstelling van de regering om het consumeren van lokaal geproduceerde producten te stimuleren (de ‘korte keten’)?
  4. Hoe verhoudt de productie van Nederlandse tomaten zich tot de productie van tomaten in bijvoorbeeld Spanje of Marokko of andere landen op het gebied van CO2-uitstoot, landgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, watervervuiling en waterverbruik?
  5. Deelt u de mening dat de Nederlandse tuinbouw, zeker in verhouding tot de Spaanse of Marokkaanse tuinbouw, duurzaamheidskoploper is op al deze punten?
  6. Deelt u de mening dat, wanneer al deze factoren worden meegewogen, de stelling dat het duurzamer zou zijn om ’s winters een Marokkaanse of Spaanse tomaat te eten absoluut onjuist is? Zo ja, bent u bereid om Milieu Centraal aan te spreken op hun niet-duurzame advies aan consumenten en aan te sporen juist in te zetten op het promoten van het consumeren van in Nederland geproduceerde groenten en fruit?

1) EW, 7 oktober 2020, 'Overheid raadt kastomaat van eigen bodem af' (https://www.ewmagazine.nl/kennis/opinie/2020/10/overheid-raadt-kastomaat-van-eigen-bodem-af-214972w/)

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Von Martels (CDA), ingezonden 12 oktober 2020 (vraagnummer 2020Z18553).


Gerelateerd

Het bericht ‘Overheid raadt kastomaat van eigen bodem af’

Het artikel 'Overheid raadt kastomaat van eigen bodem af'

Het bericht dat de Friese bodem niet meer terugveert na ondergrondse zoutwinning

Het bericht dat de overheid tuinders hielp om het ETS te ontwijken

Landbouwgif in Drenthe

De problemen met de Kamperlijn

De vervuiling door gaswinning in Overijssel

Het nieuws dat inwoners van Warmenhuizen al 25 jaar op sterk vervuilde bodem leven

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl