Tweedemonitor / Kamervraag / Onwenselijke sloopplannen van de Peperstraat in ZaandamOnwenselijke sloopplannen van de Peperstraat in Zaandam

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18552

2020Z18552

(ingezonden 12 oktober 2020)

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over onwenselijke sloopplannen van de Peperstraat in Zaandam

 1. Kent u de plannen voor de sloop van de Peperstraat in Zaandam? 1) Zo ja, wat is hierop uw reactie?
 2. Aangezien Zaanstad een van de gemeenten is waar al ‘in de geest van de Omgevingswet’ plannen worden gemaakt 2), kunt u aangeven op welke wijze invulling is gegeven aan de participatieopgave zoals in het ontwerp van de Omgevingswet is geduid? Wie zijn bij deze plannen betrokken, wat zijn hiervan de uitkomsten en hoe is er invulling gegeven aan het participatiebeleid in dit project?
 3. Op welke wijze heeft de projectontwikkelaar de bewoners van de Peperstraat bij de plannen betrokken en wat was hiervan de uitkomst? Is dit gebeurd voordat een besluit werd genomen over de plannen?
 4. Welke rol heeft het gemeentebestuur gespeeld in dit project bij het overeenkomen van de sloopplannen en hoe heeft de gemeente, voorafgaand aan de overeenkomst tussen projectontwikkelaar en gemeenten, bewoners bij deze plannen betrokken?
 5. Vindt u dit een goed voorbeeld van hoe het participatieproces in de Omgevingswet kan worden vormgegeven? Kunt u dit toelichten?
 6. Wat is uw oordeel over de wijze van communicatie met de bewoners van de Peperstraat over te geplande sloopwerkzaamheden? Zijn zij volgens u tijdig op de hoogte gebracht van de plannen? Kunt u dit toelichten?
 7. Vindt u dat bij dit soort grootschalige projecten bewoners moeten worden betrokken bij het creëren van de plannen, het signaleren van mogelijke knelpunten en het helpen bedenken van mogelijke oplossingen? Is dat in dit geval gebeurd? Kunt u dit toelichten?
 8. Is het waar dat bewoners van de Peperstraat pas een jaar nadat Accres / Breevast en de gemeente Zaandam de overeenkomst tekenden van de plannen op de hoogte werden gesteld?
 9. Is in de aanloop naar deze sloopplannen ook onderzocht of grootschalige renovatie een optie was?
 10. Bent u op de hoogte dat veel huurders van de Peperstraat, die niet in aanmerking komen voor de stadsvernieuwingsurgentie, niet de mogelijkheden hebben om terug te keren na de bouw van nieuwe huurwoningen vanwege het gebrek aan voldoende middenhuurwoningen? Bent u bereid om deze problematiek bij de verschillende belanghebbenden aan te kaarten en te zoeken naar een oplossing? Kunt u uw antwoord toelichten?
 11. Bent u op de hoogte dat huurders die wel in aanmerking komen voor stadsvernieuwingsurgentie de binding met hun kern verliezen en noodgedwongen in een ander deel van de stad gehuisvest zullen worden?
 12. Kunt u toelichten hoe de subsidieverstrekking voor dit project precies is gelopen? Vallen deze plannen onder de 20,5 miljoen euro die aan Zaanstad is toegekend onder de noemer van de woningbouwimpuls? 3)
 13. Wilt u de vragen apart beantwoorden en niet clusteren alstublieft?
 1. Noordhollands Dagblad, 24 juni 2020, 'Bewoners Zaandamse Peperstraat hebben stress en buikpijn van onzekerheid: hun huis wordt gesloopt, waar moeten ze naar toe? https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200623_27029128/bewoners-zaandamse-peperstraat-hebben-stress-en-buikpijn-van-onzekerheid-hun-huis-wordt-gesloopt-waar-moeten-ze-naar-toe?utm_source=google&utm_medium=organic
 2. ZNSTD, 'Over de Omgevingswet'; https://omgevingswet.zaanstad.nl/over-de-omgevingswet
 3. ZNSTD, 10 september 2020, 'Zaanstad krijgt impuls van € 20,5 miljoen van het Rijk voor versnelling woningbouw'; https://maak.zaanstad.nl/woningbouwimpuls-van-het-rijk?fbclid=IwAR0OqFsScpwFBCcdkDyyAi1guoNtOCEqw9_GhiDRlcElV8ooghBgzCeNWxA


Indiener

Sandra Beckerman (SP)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 17480 )

Publicatiedatum
12 Oktober 2020
Gerelateerd

Onwenselijke sloopplannen van de Peperstraat in Zaandam

Het bericht dat er in Zaandam een biomassacentrale zonder vergunning in gebruik is genomen

Medewerkers van de gevangenis Zaandam die met de dood bedreigd worden.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De uitspraak van de kantonrechter met betrekking tot Vestia en de bewoners van de Tweebosbuurt

Het bestaan van een dodenlijst in de Penitentiaire Inrichting Zaandam.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl