Tweedemonitor / Kamervraag / De betaalbaarheid van duurzaamheidsinvesteringen en de leningen die hiervoor moeten worden afgeslotenDe betaalbaarheid van duurzaamheidsinvesteringen en de leningen die hiervoor moeten worden afgesloten

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18400

2020Z18400

(ingezonden 9 oktober 2020)

Vragen van de leden Terpstra, Peters, Agnes Mulder (allen CDA), Beckerman en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de betaalbaarheid van duurzaamheidsinvesteringen en de leningen die hiervoor moeten worden afgesloten

 

  1. Heeft u kennisgenomen van het NIBUD-onderzoek dat in opdracht van Vereniging Eigen Huis is uitgevoerd, waaruit blijkt dat minstens twee miljoen huiseigenaren onvoldoende financiële middelen hebben om de verduurzaming van hun huis te kunnen betalen en daarvoor geld moeten lenen? 1)
  2. Wat is uw reactie op het advies van het NIBUD om terughoudend te zijn met het verstrekken van leningen?
  3. Welke andere mogelijkheden heeft het kabinet onderzocht om verduurzaming voor lagere inkomens financieel mogelijk te maken?
  4. In hoeverre kunnen mensen die genoodzaakt zijn om duurzaamheidsaanpassingen te doen, verplicht worden om geld te gaan lenen?
  5. Bent u van mening dat huiseigenaren, die geen ruimte hebben om te lenen, niet tegen hun wil gedwongen kunnen worden om een lening af te sluiten?
  6. In hoeverre bent u bereid om de uitkomsten van het NIBUD-onderzoek te betrekken bij maatregelen die het kabinet neemt in het kader van de energietransitie en in het bijzonder in het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)?
  7. Kunt u aangeven welke alternatieven er gebruikt kunnen worden?
  8. In hoeverre bent u bereid om de financiële en psychische gevolgen en effecten voor deze kwetsbare groep in kaart te brengen en ook de mogelijke oplossingen te delen met de Kamer?  
  9. Bent u bereid om maatregelen te nemen wanneer blijkt dat de financiële stress bij deze kwetsbare groep te ver oploopt?

 

1)  NIBUD-rapport, 10 september 2020, 'Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?'  https://www.eigenhuis.nl/docs/default-source/downloads/actueel/kunnen-woningeigenaren-energie-investeringen-betalen-rapport.pdf?sfvrsn=1939b696_2


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl