Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een onomkeerbare ontwikkeling van regenwoud naar savanne dreigt voor de Amazone.Het bericht dat een onomkeerbare ontwikkeling van regenwoud naar savanne dreigt voor de Amazone.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18280

2020Z18280

(ingezonden 8 oktober 2020)

Vragen van de leden Bouali en De Groot (beiden D66) aan de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat een onomkeerbare ontwikkeling van regenwoud naar savanne dreigt voor de Amazone.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Amazon near tipping point of switching from rainforest to savannah’? 1)
  2. Hoe duidt u het risico dat de Amazone het omslagpunt nadert in de ontwikkeling van regenwoud naar savanne? Hoe verhoudt de recente studie genoemd in het bericht zich tot de eerdere inschatting van dit omslagpunt zoals door u omschreven in de brief ‘Internationale inzet bosbehoud en bosherstel’, waarbij u waarschuwt dat de Amazone haar essentiële rol bij het in stand houden van bestaande neerslagpatronen voor altijd kan verliezen? 2)
  3. Ziet u in deze studie aanleiding om de Nederlandse inzet op internationaal bosbehoud en bosherstel te intensiveren?
  4. Welke maatregelen kunt u nemen om producten die bijdragen aan ontbossing in de Amazone te weren van de Europese markt?
  5. Herinnert u zich de brief van hetAmsterdam Declarations Partnership (ADP) die mede namens Nederland werd verstuurd aan de Braziliaanse vicepresident Mourão? 3) Hoe heeft de Braziliaanse overheid hierop gereageerd? Welke actie zal het ADP ondernemen wanneer geen gehoor wordt gegeven aan de oproep in de brief om ontbossings-vrije handelsketens te realiseren?
  6. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór de plenaire behandeling van de begroting voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking? 

1) The Guardian, 5 oktober 2020, "Amazon near tipping point of switching from rainforest to savannah – study", https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/05/amazon-near-tipping-point-of-switching-from-rainforest-to-savannah-study

2) Kamerstuk 30196, nr. 708

3) Amsterdam Declarations Partnership, 15 september 2020, "Deforestation-free supply chains - let's deliver!", https://www.bmel.de/EN/topics/forests/forests-around-the-globe/open-letter-amsterdam-partnership.html


Gerelateerd

Het bericht dat een onomkeerbare ontwikkeling van regenwoud naar savanne dreigt voor de Amazone.

De ontbossing van de Amazone

Het bericht ‘Nederlands pensioengeld betrokken bij illegale veehandel en ontbossing Amazone’

Het bericht ‘Regenwoudmaffia’ vermoordt en bedreigt inwoners Amazone’

De ING als huisbankier van de overheid

De verwoesting van de Amazone in Brazilië

De Amazonebranden en de westerse verantwoordelijkheid bij de branden

De beleggingen van banken in regenwoud vernietigende palmoliebedrijven zonder dat hun klanten hiervan op de hoogte zijn

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl