Tweedemonitor / Kamervraag / Handhavingsacties op het NS-station Arnhem CentraalHandhavingsacties op het NS-station Arnhem Centraal

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18275

2020Z18275

(ingezonden 8 oktober 2020)

Vragen van het lid Öztürk (DENK) aan de minister van Justitie en Veiligheid over handhavingsacties op het NS-station Arnhem Centraal.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘gefilmde discussie boa's met jongeman op Arnhem Centraal zorgt voor commotie op social media’? 1)
  1. Bent u bekend met het feit dat op het NS-station Arnhem Centraal regelmatig controles plaatsvinden door handhavers?
  1. Kunt u aangeven wat de aanleiding vormt voor deze handhavingsacties op het NS-station Arnhem Centraal?
  1. Worden deze acties uitgevoerd in het kader van de handhaving van de openbare orde onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester? Zo ja, welke mogelijke verstoringen van de openbare orde vormen de grondslag voor deze handhavingsacties, in het licht van het feit dat zij een beperking inhouden van de bewegingsvrijheid?
  1. Worden deze handhavingsacties uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de officier van justitie in het kader van het opsporingsbeleid? Zo ja, welke concrete verdenkingen van welke strafbare feiten vormen de grondslag voor deze handhavingsactiviteiten, mede gelet op het feit dat zij beperkingen inhouden van de bewegingsvrijheid?
  1. Wordt bij deze handhavingsactiviteiten soms etnisch geprofileerd, gelet op het feit dat op sociale mediabeelden circuleren van staande houdingen van Nederlanders van kleur?
  1. Welke geweldsinstructie ligt aan het optreden van de handhavers ten grondslag?
  1. Deelt u de mening dat moet worden voorkomen dat het beeld ontstaat dat het NS-station Arnhem Centraal een locatie wordt waar Nederlanders van kleur worden blootgesteld aan handhavingsacties die gepaard gaan met stevige krachtuitoefening?

1) https://www.gelderlander.nl/arnhem/gefilmde-discussie-boa-s-met-jongeman-op-arnhem-centraal-zorgt-voor-commotie-op-social-media~a8b5c578/?referrer=https%3A%2F%2Ft.co%2F


Gerelateerd

Handhavingsacties op het NS-station Arnhem Centraal

Het bericht ‘Geen plek voor nieuwe poli in Arnhem-Zuid’

Een Turks Festival in Arnhem dat een manifestatie is van de Turkse extreemrechtse Partij van de Nationalistische Beweging

De gedwongen verhuizing van bewoners van Vakantiepark Arnhem

Het bericht ‘Beruchte NSB’ers kochten Joodse huizen op in Arnhem’

De plaatsing van ex-gedetineerden in een woonwijk in Arnhem

De toegankelijkheid van het station in Winsum

De berichten “NS waarschuwt voor verbouwing Amsterdam CS” en “Iedereen wil openbaar vervoer, niemand wil het betalen.”

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl