Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Wat overblijft van de I&R-affaire'Het bericht 'Wat overblijft van de I&R-affaire'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z18024

2020Z18024

(ingezonden 6 oktober 2020)

Vragen van het lid Geurts(CDA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht 'Wat overblijft van de I&R-affaire'

  1. Kent u het bericht 'Wat overblijft van de I&R-affaire' en herinnert u zich uw nieuwsbericht over onregelmatigheden in de registratie van pasgeboren kalfjes in het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R)? 1) 2)
  2. Herinnert u zich nog uw uitspraak in de Kamer “…en dan zou je het over zo’n 8.000 bedrijven hebben…”? 3)
  3. Herinnert u zich nog dat ik in een debat uitsprak “De Nederlandse melkveehouderij heeft zware beschuldigingen over zich heen gekregen en deze berichten hebben de ongelofelijke inspanningen die de melkveehouderij bij de fosfaatreductie heeft geleverd, totaal overschaduwd. Geheel onterecht is de Nederlandse melkveehouderij, zijn onze boeren, onze boerinnen al schuldig bevonden voordat een rechter hen heeft veroordeeld.”? 4)
  4. Een persbericht van het Openbaar Ministerie spreekt vandaag over circa 100 rundveehouders die strafbare feiten met de registratie van dieren hebben gepleegd: hoe verklaart u de verschillen van hetgeen begin 2018 door u werd gesuggereerd en nu door het Openbaar Ministerie naar buiten is gekomen? 5)
  5. Vindt u, achteraf gezien, dat de blokkade van duizenden rundveebedrijven proportioneel is geweest? Zo ja, waarom?
  6. Kunt u aangeven waarom de afhandeling zo lang heeft geduurd?
  7. Kunt u aangegeven hoe groot de financiële schade was bij de rundveehouders die onterecht geblokkeerd zijn geweest en ook wat de omvang van de schade was bij kalverhouders? Wat bent u voornemens voor deze rundvee- en kalverhouders te gaan doen?
  8. Kunt u aangeven welke verbeteringen u heeft laten doorvoeren binnen het ministerie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om nog zo’n affaire in de toekomst te voorkomen?

1) De Boerderij, 5 oktober 2020, "Wat overblijft van de I&R- affaire", https://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Achtergrond/2020/10/Wat-overblijft-van-de-IenR-affaire-649702E/

2) Website Rijksoverheid, 8 februari 2018, "Onregelmatigheden ontdekt bij 2100 rundveebedrijven", https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/nieuws/2018/02/08/onregelmatigheden-ontdekt-bij-2100-rundveebedrijven 

3) Kamerstuk 33 037, nr. 272

4) Handelingen, vergaderjaar 2017-2018 nr. 62, item 4, p. 6

5) Website Openbaar Ministerie, 5 oktober 2020, "Onregelmatigheden ontdekt bij 2100 rundveebedrijven", https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/10/05/boetes-en-dagvaardingen-voor-meer-dan-100-veehouders-vanwege-strafbare-feiten-met-meerlingen


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Wat overblijft van de I&R-affaire'

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl