Tweedemonitor / Kamervraag / Een WOB verzoek met betrekking tot de correspondentie herindeling Groningen, Haren en Ten BoerEen WOB verzoek met betrekking tot de correspondentie herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17923

2020Z17923

(ingezonden 5 oktober 2020)

Vragen van het lid Krol (Krol) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een WOB-verzoek met betrekking tot de correspondentie herindeling Groningen, Haren en Ten Boer.

 

  1. Is het u bekend dat de heer Van der Laan, lid van de Groninger Statenfractie van de Partij voor het Noorden, u op 7 juli jl. heeft verzocht op grond van de Wet openbaarheid van bestuur hem alle correspondentie te verstrekken die de schriftelijke beantwoording van de door mij ingediende schriftelijke vragen over herindeling in het algemeen en die van de gemeente Haren in het bijzonder mogelijk heeft gemaakt over de periode 27 mei 2020 tot 1 juli 2020?

 

  1. Is het u bekend dat de verzoeker op 9 september jl. per brief namens u werd bericht dat de verzoeker uiterlijk op 17 september jl. een beslissing op zijn verzoek zou krijgen, omdat de opschorting in verband met de zienswijzeprocedure was beëindigd?

 

  1. Kunt u toelichten waarom desondanks de verzoeker nog steeds geen beslissing op zijn verzoek heeft ontvangen?  Kunt u aangeven wanneer verzoeker een beslissing mag verwachten?

 

  1. Kunt u deze vragen met spoed beantwoorden, gezien het feit dat afgesproken termijnen niet worden nagekomen en verzoeker nu al ruim twee weken in het ongewisse wordt gelaten?

 

 

 


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De uitvoering van de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

Het geven van ‘topprioriteit’ aan de legalisatie van de stikstofvergunning van Lelystad Airport

Een WOB verzoek met betrekking tot de correspondentie herindeling Groningen, Haren en Ten Boer

Het artikel van Zembla ‘Ministerie lakt opnieuw stukken weg in Wob-documenten over granuliet’

De betrokkenheid van de minister-president bij de compensatieregeling voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

Het bericht dat de Adviescommissie Donner conclusies trok die in strijd waren met het eigen onderzoek

Het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl