Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Restanten Paddepoelsterbrug zijn definitief verwijderd’Het bericht ‘Restanten Paddepoelsterbrug zijn definitief verwijderd’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17921

2020Z17921

(ingezonden 5 oktober 2020)

Vragen van het lid Schonis (D66) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Restanten Paddepoelsterbrug zijn definitief verwijderd’

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Restanten Paddepoelsterbrug zijn definitief verwijderd’? 1) 
  2. Kunt u toelichten waarom reeds twee jaar sinds de aanvaring met de Paddepoelsterbrug er nog geen tijdelijke oplossing is gekomen? 
  3. Kunt u toelichten waarom Rijkswaterstaat ervoor kiest om publiekelijk te communiceren over het verwijderen van de resten van de brug, zonder in te gaan op welke oplossing nu wordt gegeven aan de omwonenden? 
  4. Kunt u toelichten waarom de vaarsnelweg van schepen lijkt te worden verkozen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid voor omwonenden? 
  5. Kunt u inzicht geven in de gesprekken en contact dat er is met omwonenden? Snapt u dat de omwonenden behoefte hebben aan duidelijkheid? Zo nee, waarom niet?
  6. Wanneer kunt u duidelijkheid geven over de totstandkoming van een definitieve nieuwe brug?
  7. Kunt u toezeggen dat u voor het geplande notaoverleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op 7 december aanstaande een definitieve planning kunt overleggen aan de Tweede Kamer wanneer de nieuwe brug gereed is?

1) RTV Noord, 1 oktober 2020, Restanten Paddepoelsterbrug zijn definitief verwijderd (https://www.rtvnoord.nl/nieuws/748066/Restanten-Paddepoelsterbrug-zijn-definitief-verwijderd) 


Indiener

Rutger Schonis (D66)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 17375 )

Publicatiedatum
5 Oktober 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl