Tweedemonitor / Kamervraag / De inzet van sneltests op scholenDe inzet van sneltests op scholen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17919

2020Z17919

(ingezonden 5 oktober 2020)

Vragen van de leden Asscher en Van den Hul (beiden PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de inzet van sneltests op scholen

  1. Heeft u kennisgenomen van het feit dat sommige Europese landen sneltests inzetten op scholen als preventief instrument? 1)
  2. Ziet u het als een mogelijkheid om sneltests ook op Nederlandse scholen in te zetten wanneer deze zijn goedgekeurd?
  3. Bent u van mening dat het inzetten van sneltests op scholen toegevoegde waarde zou kunnen hebben en het kan bijdragen aan de continuïteit van onderwijs? Zo nee, waarom niet?
  4. Heeft u zicht op wanneer de resultaten van de proefteststraat zullen laten blijken of de sneltest breed kan worden ingezet? Hoeveel sneltests zal het dan naar schatting per dag betreffen?
  5. Welke verdeling van de sneltestcapaciteit zal worden gehanteerd, rekening houdend met de motie over voorrang voor vitale beroepen bij coronatesten? 2)
  6. Kunt u een stand van zaken verschaffen omtrent het huidige testbeleid, specifiek inzake de voorrang die aan leraren wordt gegeven? Kunnen alle leraren die zich melden direct een afspraak maken? Krijgen leraren binnen 48 uur uitslag?

 

1) Ministero della Salute, 30 september 2020, 'Scuola, via libera ai test antigenici rapidi come strumento di prevenzione' (http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5084)

2) Kamerstuk 25295, nr. 513. 

Indiener

Kirsten van den Hul (PvdA)

Lodewijk Asscher (PvdA)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)

Arie Slob (CU)


Access ( 17364 )

Publicatiedatum
5 Oktober 2020Gerelateerd

Het bericht dat tientallen miljoenen sneltests stof verzamelen in de opslag en het onderwijs aan een lijntje wordt gehouden

De inzet van sneltests op scholen

Het bericht ‘vuurwapens, explosieven en cocaïne: schoolkoepels slaan alarm over criminele leerlingen’ en de uitzending van Jinek van 21 februari 2020

Scholen die in de clinch liggen met de Belastingdienst over zonnedaken.

Het bericht 'Scholen in clinch met belasting over zonnedaken'

Het bericht 'Ventilatie bij scholen niet altijd op orde, open ramen dwingen tot jassen en dikke truien' en de richtlijnen voor het tegengaan van de verspreiding van COVID-19.

Ventilatiesystemen in schoolgebouwen

Het bericht 'Dure zzp-er rukt op in scholen'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl