Tweedemonitor / Kamervraag / De anti-abortus lobby van de Krijgsmacht BisschopDe anti-abortus lobby van de Krijgsmacht Bisschop

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17808

2020Z17808

(ingezonden 2 oktober 2020)

Vragen van de leden Van den Nieuwenhuijzen, Ellemeet (beiden GroenLinks), Kerstens en Ploumen (beiden PvdA) aan de staatssecretaris van Defensie over de anti-abortus lobby van de Krijgsmacht Bisschop

  1. Bent u bekend met het feit dat de per 1 juni 2020 aangestelde Krijgsmacht Bisschop een brief aan alle leden van de Kamer heeft verzonden waarin hij abortus ‘kindoffers’ noemt en abortus vergelijkt met extreem geweld tegen kinderen? 1)
  2. Hoe beoordeelt u de uitlatingen van de Krijgsmacht Bisschop? Passen deze uitlatingen binnen de normen en waarden van Defensie?
  3. Vindt u het, in brede zin, wenselijk dat een Krijgsmacht Bisschop op basis van die functietitel een politieke lobby voert?
  4. Welke invloed heeft het Militair Ordinaat op de geestelijke verzorging binnen Defensie?
  5. Valt uit te sluiten dat het Militair Ordinaat, mede gelet op de uitspraken van de Krijgsmacht Bisschop, gekleurde adviezen geeft aan militairen wanneer het gaat om het thema abortus?
  6. Wordt het Militair Ordinaat, waarvan de Krijgsmacht Bisschop het hoofd is, op enigerlei wijze gefinancierd door Defensie? Zo ja, om welke bedragen gaat het en waar zijn deze bedragen voor bedoeld?
  7. Bent u bereid in gesprek te gaan met de Krijgsmacht Bisschop over het gebruik van zijn functietitel voor politieke lobby op het thema abortus, alsmede om over te brengen hoezeer Defensie hecht aan neutrale geestelijke verzorging? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de uitkomsten hiervan terugkoppelen aan de Kamer?

1) Reactie Bisdom Roermond, mede namens Stirezo, m.b.t. abortus, onderhands meegezonden aan het ministerie


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl