Tweedemonitor / Kamervraag / Huisuitzettingen in de tweede coronagolf.Huisuitzettingen in de tweede coronagolf.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17579

2020Z17579

(ingezonden 30 september 2020)

Vragen van de leden Beckerman (SP), Smeulders (GroenLinks) en Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over huisuitzettingen in de tweede coronagolf.

  1. Kent u het bericht over zorgmedewerker Jean-Pierre die tijdens de tweede coronagolf op straat dreigt te worden gezet door verhuurder Staedion en antikraakbureau VPS? 1) Wat is hierop uw reactie?
  2. Bent u bekend met het verhaal van de negentienjarige Merel die, net als Jean-Pierre, ook per 1 oktober dakloos dreigt te raken omdat voor haar geen vervangende woonruimte is geregeld door Staedion en antikraakbureau VPS?
  3. Deelt u de mening dat er zo snel mogelijk nieuwe wetgeving moet komen om deze en soortgelijke huisuitzettingen te voorkomen, gezien de beëindiging van de Tijdelijke wet Verlenging tijdelijke huurcontracten? Kunt u dit toelichten?
  4. Wat gaat u doen om huisuitzettingen tijdens de tweede coronagolf te stoppen?
  5. Bent u voornemens een algeheel verbod op huisuitzettingen te realiseren om woonzekerheid voor iedereen te garanderen? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid om voor alle huurders een herhuisvestingsgarantie te regelen? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid om in overleg te treden met de verschillende flexverhuurders, waaronder antikraakbureaus / vastgoedbeheerders als VPS, om afspraken met hen te maken over het stopzetten van ontruimingen?
  8. Bent u bereid om in overleg te treden met vertegenwoordigers van de vrije huursector om afspraken te maken over het stopzetten van ontruimingen?
  9. Worden de afspraken die zijn gemaakt met de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen tijdens de eerste coronagolf nu opnieuw van kracht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn gaat u dit realiseren?

1). Bond Precaire Woonvormen, 22 september 2020, 'Stop huisuitzetting Jean-Pierre, zorgmedewerker uit Den Haag'; https://bondprecairewoonvormen.nl/2020/09/stop-huisuitzetting-jean-pierre-zorgmedewerker-uit-den-haag/


Indiener

Sandra Beckerman (SP)

Henk Nijboer (PvdA)

Paul Smeulders (GL)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 17290 )

Publicatiedatum
30 September 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl