Tweedemonitor / Kamervraag / Het COVID-19 virusHet COVID-19 virus

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17354

2020Z17354

(ingezonden 28 september 2020)

Vragen van de leden Kröger en Klaver (beiden GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het COVID-19 virus

 1. Bent u ervan op de hoogte dat in de richtlijnen voorzorgsmaatregelen infectiepreventie van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) geen onderscheid wordt gemaakt tussen ‘vluchtig contact’ en ‘niet-vluchtig contact’ bij een virusuitbraak? [1]
 2. Bent u ervan op de hoogte dat de voormalig voorzitter van de WIP, Christina Vandenbroucke-Grauls, bij het televisieprogramma Nieuwsuur (16 juli) te kennen geeft ‘niet te begrijpen’ waarom de RIVM-richtlijnen voor zorgverleners onderscheid maakten tussen ‘vluchtig’ en ‘niet vluchtig’ contact betreffende het dragen van een mondkapje in de nabijheid van een coronapatiënt? [2]
 3. Is er destijds enige vorm van contact geweest tussen ambtenaren van het ministerie van VWS en het RIVM inzake het opstellen van de richtlijnen persoonlijke beschermingsmaterialen voor zorgverleners? Zo ja, hoe verliep dit contact (per mail, telefoon, et cetera)? Kunt u de inhoud van deze correspondentie openbaar maken? Zo nee, waarom is er geen contact geweest?
 4. Waarop is de categorie ‘vluchtig contact’ inzake het niet hoeven dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij een virusuitbraak wetenschappelijk ten tijde van het opstellen van de richtlijn gebaseerd?
 5. Waarom heeft het nog tot augustus geduurd voordat de richtlijn is aangepast?
 6. Waarom maken de richtlijnen van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en de World Health Organization (WHO) uit het voorjaar geen onderscheid tussen ‘vluchtig’ en ‘niet vluchtig’ contact inzake het verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen?
 7. Wanneer ontving het ministerie van VWS voor de eerste keer signalen dat zorgverleners en werkgeversorganisaties in de zorg moeite hadden met de richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen van het RIVM? Wat is met deze signalen gedaan?
 8. Hoeveel zorgverleners hebben van de richtlijn naar schatting afgeweken? Deelt u de observaties dat destijds veel druk op zorgverleners is uitgeoefend om de RIVM-richtlijnen inzake het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen te volgen?
 9. Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving van EenVandaag dat uit modellering van de Washtington University blijkt dat het dragen van mondkapjes in besloten ruimtes de verspreiding van het virus tot 40 procent kan terugbrengen? [3] Hoe weegt het RIVM deze wetenschappelijke studies? Wat is het standpunt van het gerenommeerde Duitse Robert Koch Institut hieromtrent? Bent u bereid het OMT om nieuw advies te vragen inzake het dragen van mondkapjes in besloten en publieke ruimtes?
 10. Wat is de huidige opslag van mondkapjes in Nederland uitgesplitst tegen het type (FFP1, FFP2, et cetera)?
 11. Wat is de marktprijs voor het inkopen van een FFP1 mondkapje, hoeveel mondkapjes hiervan zijn op voorraad en hoeveel zouden op korte termijn geleverd kunnen worden?
 12. Bent u ervan op de hoogte dat de burgemeester van Rotterdam pleit om laboratoria desnoods te nationaliseren om de testcapaciteit snel drastisch te verbeteren? Op basis van welke wet- en regelgeving is dit mogelijk?
 13. Wat vindt u van de oproep van de burgemeester van Rotterdam dat er geen regionale maar landelijke maatregelen tegen corona genomen moeten worden?
 14. Wat is de afweging om regionaal versus landelijk beleid te voeren? Bij welke streefwaarde gaat het kabinet over naar landelijke maatregelen?
 15. Wat vindt u van een tweesporenbeleid? Dus geen regionale maatregelen maar bovenregionale maatregelen voor het land?
 16. Wat vindt u van de oproep van de directeur publieke gezondheid van de GGD, Sjaak de Gouw, dat de regio’s maatregelen beter op elkaar moeten afstemmen? [4]
 17. Bent u op de hoogte van de Duitse oproep om niet meer naar het buitenland af te reizen? Zo ja, wat vindt u hiervan? Bent u van plan dit voorbeeld te volgen?
 18. Welke lessen trekt het kabinet uit de Duitse aanpak?
 19. Deelt u de mening dat het OMT snel opnieuw bijeen moet komen om nieuwe adviezen uit te brengen om het reproductiegetal omlaag te brengen en het virus in te dammen?
 20. Kunt u deze vragen vóór 30 september 2020 één voor één beantwoorden?

[1] https://www.rivm.nl/documenten/wip-richtlijn-persoonlijke-beschermingsmiddelen-vwk

[2] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2340867-rivm-richtlijnen-ouderenzorg-hadden-magere-wetenschappelijke-basis.html

[3] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/algemeen-gebruik-mondkapjes-kan-nieuwe-lockdown-in-nederland-voorkomen-waarschuwt-hoogleraar-wash/

[4] https://embed.scribblelive.com/embed/post.aspx?Id=1193390992&ss=1


Gerelateerd

Het beleid rondom maskergebruik ter preventie van SARS-CoV-2 infecties in de ziekenhuiszorg

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De Nederlandse strategie in de bestrijding van COVID-19

De berichten ‘Italië neemt drastische stappen na grote uitbraak coronavirus’ en ‘Uitbraak coronavirus in Noord-Italië, geen extra maatregelen in Nederland’.

G4 EA H1N1-virus en het bericht ‘RIVM houdt ontwikkeling van Chinees varkensvirus goed in de gaten’

De classificatie van COVID-19 en aanverwante vragen

Het verband tussen luchtvervuiling en het infectierisico van COVID-19

De waarschuwing dat de gemuteerde varianten van het coronavirus die rondgaan in de nertsenfokkerij, ongevoelig zijn voor de ontwikkelde vaccins

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl