Tweedemonitor / Kamervraag / De toepassing van het tonnageregime voor de offshoresector en de kosten van de aanleg van windparken op zee.De toepassing van het tonnageregime voor de offshoresector en de kosten van de aanleg van windparken op zee.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17352

2020Z17352

(ingezonden 28 september 2020)

Vragen van de leden Agnes Mulder, Postma en Omtzigt (allen CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Infrastructuur en Waterstaat over de toepassing van het tonnageregime voor de offshoresector en de kosten van de aanleg van windparken op zee.

  1. Bent u bekend met het artikel uit het Financieele Dagblad ‘Nederland benadeelt offshoresector met strikt belastingregime’ (1)?
  1. Klopt het dat Nederland strikter is dan andere Europese landen als het gaat om het al dan niet toepassen van het zogenoemde tonnageregime voor winst uit zeescheepvaart?
  1. Kunt u duidelijk maken hoe en in welke mate het kwalificeren van zeeschepen voor toepassing van het tonnageregime in Nederland afwijkt van vergelijkbare regimes in andere Europese landen? Welke typen schepen en/of activiteiten vallen in Nederland niet onder het tonnageregime die in andere landen daar wel onder vallen en vice versa? 
  1. Klopt het dat het Nederlandse tonnageregime wel van toepassing is voor winst uit zeescheepvaart die wordt behaald bij de exploitatie van windturbines op zee? Kwalificeren schepen die betrokken zijn bij de aanleg van bijvoorbeeld een windmolenpark op zee ook voor toepassing van het Nederlandse tonnageregime? Zo ja, voor welke typen schepen en activiteiten geldt dat? Zo nee, waarom is dit niet het geval?
  1. Wat betekent dit voor de kosten van zeescheepvaartactiviteiten die nodig zijn voor de aanleg van windparken op zee? In hoeverre kan het aanleggen van een windpark op zee hierdoor in Nederland duurder worden dan elders? Kan dit ook effecten hebben voor de keuzes van partijen die windmolens op zee willen ontwikkelen in Nederland?
  1. In hoeverre zorgen verschillen in de toepassing van het tonnageregime ervoor dat Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld bij de aanleg van windparken op zee, duurder zijn dan bedrijven uit het buitenland? Hoe groot zijn deze verschillen en wat betekenen deze voor de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven?
  1. Wat betekenen de verschillen in toepassing van de tonnageregimes voor de vergroening van de Nederlandse energieopwekking? Laten wij ons door de huidige toepassing van het tonnageregime hier als Nederland buitenspel zetten?
  1. Wanneer zou er volgens u aanleiding zijn om het tonnageregime zodanig aan te passen dat het bijvoorbeeld ook toegepast kan worden bij activiteiten in het kader van de aanleg van windparken op zee? Is deze aanleiding er volgens u momenteel of in de nabije toekomst? Zo nee, waarom niet?

(1) FD, 20 september 2020 (https://fd.nl/economie-politiek/1357318/nederland-benadeelt-offshoresector-met-strikt-belastingregime)


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl