Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Brexit nadert: Britse banken heffen plotseling rekening van Nederlandse klanten op’Het bericht ‘Brexit nadert: Britse banken heffen plotseling rekening van Nederlandse klanten op’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17259

2020Z17259

(ingezonden 25 september 2020)

Vragen van het lid Van der Linde en Bosman (beiden VVD) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Brexit nadert: Britse banken heffen plotseling rekening van Nederlandse klanten op’

 

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Brexit nadert: Britse banken heffen plotseling rekening van Nederlandse klanten op’? 1)
  2. Kunt u uitleggen waarom de rekening van deze mensen opgezegd wordt? Is dit een onvermijdelijk gevolg van een no-deal Brexit of een interpretatie door de Britse banken?
  3. Waarom hebben Britse banken geen verplichting om hun klanten over te brengen naar hun Europese vestigingen? Is het mogelijk om dit alsnog af te dwingen?
  4. Hoe verhoudt deze actie zich tot de zorgplicht?
  5. Waarom is er geen oplossing getroffen zoals voor Nederlandse banken in het Verenigd Koninkrijk, waarbij zij zich konden aanmelden voor een tijdelijke vergunning? Is het nog steeds mogelijk om dit te doen?
  6. Welke mogelijke oplossingen zijn er voor dit probleem? Is er de mogelijkheid van overgangsrecht middels een spoedwet? Waarom is er wel overgangsrecht voor verzekeraars, blijkens het beschreven document van De Nederlandsche Bank (DNB)? Wat is het kabinet voornemens te doen om dit op te lossen? 
  7. Waarom hebben professionele marktpartijen in dit geval meer bescherming dan ‘gewone’ rekeningbezitters? Moet financiële wetgeving er niet juist op gericht zijn om normale huishoudens beter te beschermen tegen dit soort onvoorziene omstandigheden?
  8. Heeft u met de Britse overheid gesproken? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen? Welke oplossing ziet zij?

 

1) Nos.nl, 'Brexit nadert: Britse banken heffen plotseling rekening van Nederlandse klanten op', 24 september 2020, https://nos.nl/l/2349658


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

FATCA en de Accidental Americans

Het bericht ‘Brexit nadert: Britse banken heffen plotseling rekening van Nederlandse klanten op’

De berichten ‘Belastingproblemen Nederlandse Amerikanen nog niet de wereld uit’ en ‘Snel vraagt banken om meer coulance voor Amerikaanse Nederlanders’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl