Tweedemonitor / Kamervraag / Het advies van de Raad van Europa over aandacht voor de Limburgse taalHet advies van de Raad van Europa over aandacht voor de Limburgse taal

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17256

2020Z17256

(ingezonden 25 september 2020)

Vragen van de leden Van Helvert, Amhaouch (beiden CDA), Wilders, Graus, Emiel van Dijk (allen PVV), Regterschot, Nijkerken-De Haan (beiden VVD), Raemakers (D66), Ploumen, Gijs van Dijk (beiden PvdA), Öztürk (DENK) en Wassenberg (PvdD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het advies van de Raad van Europa over aandacht voor de Limburgse taal

Kent u het advies van de Raad van Europa over aandacht voor de Limburgse taal? 1)

Deelt u de mening van de Raad van Europa dat de Limburgse taal en andere streektalen meer aandacht dienen te krijgen van de regering?

Wat doet de regering op dit moment voor de Limburgse taal?

 Hoe is de regering van plan om het gebruik van de streektaal te bevorderen?

In welke mate werkt de regering aan het erkennen van het Limburgs als overheidstaal?

Welke tastbare resultaten heeft het door de minister erkennen van het Limburgs als officiële streektaal opgeleverd?

Kunt u deze vragen van de Limburgse Kamerleden, die dit advies van de Raad van Europa onderschrijven, zo spoedig mogelijk beantwoorden?1) https://www.1limburg.nl/raad-van-europa-meer-aandacht-voor-limburgse-taal


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Het geven van ‘topprioriteit’ aan de legalisatie van de stikstofvergunning van Lelystad Airport

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl