Tweedemonitor / Kamervraag / De staatssteun aan KLMDe staatssteun aan KLM

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17247

2020Z17247

(ingezonden 25 september 2020)

Vragen van de leden Alkaya en Laçin (beiden SP) aan de minister van Financiën over de staatssteun aan KLM

 1. Herinnert u zich de aangenomen motie Alkaya/Nijboer, welke u verzoekt waar mogelijk in de komende tijd uw invloed als aandeelhouder in de holding Air France-KLM uit te breiden? 1)
 2. Hoe hebt u tot op heden uitvoering gegeven aan deze motie? Hoe gaat u uitvoering geven aan deze motie? Kunt u uw antwoord toelichten?
 3. Klopt het dat de aandelen van Air France-KLM momenteel laag gewaardeerd worden en dat het opkopen van meer aandelen daardoor voordelig is geworden?
 4. Zijn de mediaberichten over een op handen zijnde kapitaalinjectie van de Nederlandse Staat op waarheid berust? Zo ja, om welk bedrag gaat het mogelijk? 2)
 5. Hoeveel zou het kosten om een meerderheidsbelang in Air France-KLM te nemen?
 6. Kunt u uitsluiten dat de Franse overheid een meerderheidsbelang in Air France-KLM neemt, nu de aandelen goedkoop zijn? Kunt u uw antwoord toelichten?
 7. Is het waar dat de Franse overheid meermaals heeft gezinspeeld op het opkopen van meer aandelen teneinde de invloed in de onderneming te verstevigen?
 8. Hoe gaat u voorkomen dat door een mogelijke nationalisatie van Air France-KLM, de Franse staat veel meer invloed krijgt over de onderneming dan de Nederlandse, met mogelijk negatieve gevolgen voor KLM en de Nederlandse werkgelegenheid tot gevolg?
 9. Klopt het dat KLM voornemens is medewerkers die minder dan modaal verdienen te laten meebetalen aan de reorganisatie? Is dit in lijn met de voorwaarden die u heeft gesteld aan overheidssteun? Zo ja, kunt u dit onderbouwen? Indien neen, wat zijn daarvan de consequenties? 3)
 10. Is het, gezien de risico’s voor onder andere de hubfunctie van Schiphol en de werkgelegenheid die KLM direct en indirect biedt, nog langer verantwoord om dit bedrijf aan de markt over te laten? Zo ja, waarom?
 11. Deelt u de mening dat het vergroten van de invloed van de samenleving op bepaalde bedrijven die van vitaal belang zijn, een kans kan zijn op verduurzaming, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, klantgerichtheid en uiteindelijk op dividend dat naar de samenleving vloeit?

1) Kamerstuk 29 232, nr. 13.

2) BNR, Extra geld voor KLM, 23 september 2020, https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10421725/extra-geld-voor-klm

3) FNV, KLM houdt geen rekening met voorwaarden steun Rijk, 24 september 2020, https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/luchtvaart/2020/09/klm-houdt-geen-rekening-met-voorwaarden-steun-rijk


Indiener

Mahir Alkaya (SP)

Cem Laçin (SP)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)


Access ( 17207 )

Publicatiedatum
25 September 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl