Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de heer Bouali geld kreeg van het ministerie van VWS voor een coronacampagne en ook een promo maakte voor de minister voor zijn CDA-lijsstrekkersverkiezing.Het bericht dat de heer Bouali geld kreeg van het ministerie van VWS voor een coronacampagne en ook een promo maakte voor de minister voor zijn CDA-lijsstrekkersverkiezing.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17244

2020Z17244

(ingezonden 25 september 2020)

Vragen van de leden Wilders en Agema (PVV) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de heer Bouali geld kreeg van het ministerie van VWS voor een coronacampagne en ook een promo maakte voor de minister voor zijn CDA-lijsstrekkersverkiezing.

1) Klopt het bericht dat de heer Bouali geld kreeg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor een coronacampagne? 1)

2) Klopt het bericht dat de heer Bouali eigenaar is van het bedrijf (SPEC) dat het geld kreeg voor een coronacampagne? Zo ja, hoeveel geld kreeg SPEC voor deze campagne?

3) Welke BN’ers en influencers deden mee aan deze campagne?

4) Wat kregen zij betaald?

5) Klopt het bericht dat de heer Bouali ook een promovideo maakte waarin hij u steunde in uw lijsstrekkersverkiezing voor het CDA?

6) Betaalde u de heer Bouali voor deze promo uit eigen zak? Zo ja, kunt u dat aantonen?

7) Betaalde het ministerie van VWS deze promo? Zo ja, begrijpt u dat het niet de bedoeling is dat het ministerie van VWS de lijsttrekkerscampagne van het CDA betaalt? Zo ja, realiseert u zich dat dit belangenverstrengeling zou zijn? Zo nee, waarom niet?

8) Betaalde niemand deze promo? Zo ja, snapt u wel dat dat ongeloofwaardig is, daar BN’ers en influencers hun inkomen halen uit het doen van promo’s?

9) Wilt u deze vragen gaarne elk afzonderlijk beantwoorden en geen rookgordijn opwerpen door de antwoorden te groeperen?

1) Mediacourant, 24 september 2020, '‘Ali B steunde Hugo de Jonge voor geld: corruptie!’ (https://www.mediacourant.nl/2020/09/ali-b-steunde-hugo-de-jonge-voor-geld-corruptie/).


Gerelateerd

Het bericht dat de heer Bouali geld kreeg van het ministerie van VWS voor een coronacampagne en ook een promo maakte voor de minister voor zijn CDA-lijsstrekkersverkiezing.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

De mogelijke betrokkenheid van de Minister in de strafzaak tegen het lid Wilders

De beantwoording van vragen over het bericht dat oud-minister Opstelten het minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed

Het bericht 'Topambtenaren eisten harde aanpak in proces tegen 'kwaadaardige' Wilders'

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl