Tweedemonitor / Kamervraag / Een sinkhole in Kerkrade.Een sinkhole in Kerkrade.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z17086

2020Z17086

(ingezonden 24 september 2020)

Vragen van de leden Beckerman (SP), Nijboer en Ploumen (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over een sinkhole in Kerkrade

Moet de schacht genaamd DOM 37, nadat het saneren ervan leidde tot een sinkhole in de Franciscanerstraat in Kerkrade, als instabiel worden aangemerkt, zoals u aangaf in reactie op eerder gestelde Kamervragen? 1) Wat is het gevolg daarvan?

Is er geld gereserveerd voor de afhandeling van eventuele schade die ontstaat bij het onderzoek? Zo ja, waar komt dat geld vandaan? Zo nee, waaruit worden schades vergoed?

Hoeveel geld heeft u beschikbaar gesteld voor het gehele onderzoek naar oude mijnschachten en het saneren daarvan? Waar is dat geld precies voor bedoeld? Kunt u uw antwoord toelichten?

Wie is hier aansprakelijk voor de schade die is opgetreden? Waar kunnen mensen die schade krijgen, als gevolg van dit project zich melden?

Zijn omwonenden op de hoogte van eventuele risico’s? Hoe worden omwonenden geïnformeerd?

Is al bekend welke lessen er zijn geleerd uit de wegverzakking in juli? Welke maatregelen zijn er getroffen om risico’s te minimaliseren?

Weet u dat voor het pand naast het sinkhole instortingsgevaar bestaat? Wat is de situatie van dat huis? Hoe ernstig is de schade aan dat pand en wat betekent dit? Moet deze woning gesloopt worden? Wordt de woning onbewoonbaar verklaard? Is er zorg voor de bewoners?

Is er naast deze woning nog meer schade aan andere panden in de straat? Wordt dat onderzocht? Kunt u uw antwoord toelichten?

1) Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2019-2020, nr. 4054Indiener

Henk Nijboer (PvdA)

Lilianne Ploumen (PvdA)

Sandra Beckerman (SP)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 17190 )

Publicatiedatum
24 September 2020
Gerelateerd

De wegverzakking in Kerkrade

Een sinkhole in Kerkrade.

Het bericht dat er ook bevingen bij zoutwinning kunnen ontstaan

Het bericht dat een aantal gemeenten grenzen stelt aan de komst van arbeidsmigranten

Problemen met ouderverklaringen en DUO

Het artikel ‘Losser wil pilotgebied worden voor uitwisseling duurzame energie met Duitsland’

Informeelkapitaalstructuren

Antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht ‘Tbs'er verdacht van verkrachting medewerkster’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl