Tweedemonitor / Kamervraag / Aanpassing van de rente door hypotheekverstrekkers na wijziging van de WOZ-waardeAanpassing van de rente door hypotheekverstrekkers na wijziging van de WOZ-waarde

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16978

2020Z16978

(ingezonden 23 september 2020)

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over aanpassing van de rente door hypotheekverstrekkers na wijziging van de WOZ-waarde

  1. Bent u bekend met de mogelijkheid tot het verkrijgen van een lagere hypotheekrente wanneer de WOZ-waarde van een woonruimte stijgt?
  1. Kunt u aangeven in hoeverre mensen recht hebben op een lagere rente op hun hypotheek wanneer de WOZ-waarde van de onderliggende woonruimte toeneemt?
  1. Vindt u het wenselijk dat aanbieders van hypotheken hun klanten niet altijd actief informeren over de mogelijkheid om een lagere hypotheekrente te krijgen?
  1. Deelt u de mening dat mensen moeten kunnen meeprofiteren van een lagere hypotheekrente?
  1. Bent u bereid om aanbieders van hypotheken erop te wijzen hun klanten actief te informeren wanneer zij in aanmerking komen van een lagere hypotheekrente? Zo nee, waarom niet?

Indiener

Henk Nijboer (PvdA)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 17148 )

Publicatiedatum
23 September 2020
Gerelateerd

De gevolgen van de WOZ-waarde in het huurpuntenstelsel en de verhuurderheffing

Het bericht 'Vaststelling WOZ door gemeenten rammelt'

De berichten ‘Gemeentelijke belastingen voor huiseigenaren stijgen hard in 2020’, en ‘Miljoenenstrop voor gemeenten door bedrijfjes die WOZ-waarde aanvechten’

Het tekortschietende toezicht op Hypotheekverstrekkers

Het bericht ‘Te hoge belasting omdat gemeente VvE- reserve meerekent in WOZ bepaling’.

Tienduizenden appartementeigenaren die een te hoge WOZ-beschikking ontvangen

Het bericht 'Tientallen gemeenten hebben geen goed beeld van WOZ-waarde huizen'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl