Tweedemonitor / Kamervraag / Haperende warmtepompen en stijgende energierekeningenHaperende warmtepompen en stijgende energierekeningen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16969

2020Z16969

(ingezonden 23 september 2020)

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over haperende warmtepompen en stijgende energierekeningen

  1. Kent u het bericht 'Haperende Haagse warmtepompen: ‘Trillen van de kou’'? 1)
  2. Kunt u zich herinneren hoe vaak u met droge ogen hebt beweerd dat de energietransitie zou leiden tot een ‘comfortabeler’ huis én een lagere energierekening? Staat u nog steeds achter deze woorden? Zo ja, hoe is het dan in ’s-hemelsnaam mogelijk dat bewoners van de Haagse wijk Spoorwijk in de kou zitten omdat de warmtepomp niet werkt en óók nog eens hun energielasten fors zien stijgen? Hoe ‘comfortabel’ is dit volgens u?
  3. Deelt u de mening dat het schandalig is dat deze bewoners de afgelopen zeven jaar gemiddeld € 104 per jaar – met uitschieters naar € 1.200 – hebben moeten bijbetalen? Hoe rijmt u dit met uw belofte van ‘lagere energielasten’?
  4. Wat vindt u ervan dat Eneco deze duurzaamheidsellende afdoet met de woorden: “Het gaat structureel gewoonniet fout”? Deelt u de conclusie dat de energietransitie voor o.a. energiebedrijven niets anders is dan een verdienmodel, maar dat huishoudens hierdoor regelrecht de financiële afgrond en de energiearmoede in worden gestort? Zo nee, bent u wel op de hoogte van het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving, waaruit blijkt dat het verduurzamen van woningen ‘voor vrijwel niemand rendabel’ is? Bent u daarnaast op de hoogte van het onderzoek van Ecorys, waaruit blijkt dat het aantal huishoudens dat in energiearmoede leeft zal toenemen van 650.000 naar 1.500.000 in 2030 als direct gevolg van uw besluit om alle woningen van het gas af te halen?
  5. Als u dit tot u laat doordringen, hoe kunt u de energietransitie dan in vredesnaam ‘haalbaar en betaalbaar’ noemen? Wanneer stopt u met deze waanzin?
  6. Waarom zijn de Kamervragen van 23-7-2020 over bewoners in de Haagse wijk Transvaal, die immers soortgelijke ellende ondergaan, nog niet beantwoord? 2) Deelt u de conclusie dat de problemen met de energietransitie zich sneller opstapelen dan dat u Kamervragen daarover kunt beantwoorden?

1) De Telegraaf, 22-9-2020, 'Haperende Haagse warmtepompen: trillen van de kou'; https://www.telegraaf.nl/nieuws/535804609/haperende-haagse-warmtepompen-trillen-van-de-kou

2) Kamervragen 2020Z14277, 23-7-2020


Gerelateerd

Haperende warmtepompen en stijgende energierekeningen

Geluid van warmtepompen en airco’s voor omwonenden

Stijgende energierekeningen en vaste lasten door warmtepompen

Het bericht ‘Haperende ICT in de Zorg: verkeerde medicatie, foute beslissingen’

Stijgende energielasten door warmtepompen en laadpalen

De berichten inzake de Ketelbrug

Het bericht “Aanleg van zonnedaken stokt door stijgende verzekeringspremies”.

De stijgende prijzen van nieuwbouwwoningen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl