Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Start-ups vroegen massaal om steun, de overheid zei ook massaal “nee”’Het bericht ‘Start-ups vroegen massaal om steun, de overheid zei ook massaal “nee”’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16850

2020Z16850

(ingezonden 22 september 2020)

Vragen van het lid Wiersma (VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Start-ups vroegen massaal om steun, de overheid zei ook massaal “nee”’

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Start-ups vroegen massaal om steun, de overheid zei ook massaal “nee”'? 1)
  2. Was u ervan op de hoogte dat de meerderheid van de aanvragen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL) van start-ups geweigerd werd? Deelt u de mening dat start-ups de steun moeten krijgen die zij verdienen?
  3. Kunt u meer toelichting geven over hoe het kan dat start-ups slechts enkele zinnen onderbouwing kregen voor hun afwijzing en dat zij willekeur ervaarden bij de toekenning van de lening?
  4. Kunt u het beoordelingsproces binnen de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) toelichten? Wat vindt u van uitspraak van de directeur ROM Zuid-Holland dat er onherroepelijk een mate van subjectiviteit binnen dit beoordelingsproces aanwezig is? Is het mogelijk dat er aanvragen werden afgekeurd door de hoge werkdruk binnen de ROM's? Is er bij de ROM's voldoende kennis aanwezig om deze beoordelingen te doen?
  5. Op basis van welke criteria beoordelen de ROM's of problemen binnen een start-up verband houden met corona ?
  6. Op basis van welke criteria beoordelen de ROM's of er voldoende vertrouwen is in de toekomst van een start-up?
  7. Realiseert u zich dat veel start-ups de coronacrisis niet zullen overleven zonder toekenning van hun aanvraag voor een COL? In hoeverre kan en zal dit effect hebben op de innovatiekracht van Nederland? Welke uitwerking zal het niet toekennen van een COL hebben op de werkgelegenheid die start-ups bieden?
  8. Bent u bereid om nogmaals kritisch naar het beoordelingsproces van de ROM's te kijken en hier verbeteringen door te voeren? Ziet u nog mogelijkheden voor de start-ups die reeds een aanvraag hebben ingediend maar zijn afgekeurd? Kunnen deze start-ups een verzoek indienen waardoor er nogmaals naar hun aanvraag wordt gekeken?

 

1) NRC, 18 september 2020 (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/18/start-ups-vroegen-massaal-om-steun-de-overheid-zei-ook-massaal-nee-a4012701#/handelsblad/).


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl