Tweedemonitor / Kamervraag / De uitzending van Max meldpunt 'Driekwart mantelzorgers overbelast na coronaperiode'De uitzending van Max meldpunt 'Driekwart mantelzorgers overbelast na coronaperiode'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16847

2020Z16847

(ingezonden 22 september 2020)

Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitzending van Max meldpunt 'Driekwart mantelzorgers overbelast na coronaperiode'

1.Bent u bekend met de uitzending van Max meldpunt over het onderzoek van Mantelzorg.nl, 'Driekwart mantelzorgers overbelast na coronaperiode'? 1)

  1. Wat vindt u van dit onderzoek?
  2. Wat vindt u ervan dat 51% van de mantelzorgers aangeeft dat dagbesteding, dagactiviteiten of andere vormen van tijdelijke overname van zorg niet of slechts deels zijn opgestart en dat uit het onderzoek naar voren kwam dat de professionele zorg voor thuiswonenden nog lang niet terug is op het niveau van voor de coronacrisis? 
  3. Zijn er afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het weer opstarten van dagbesteding en dagactiviteiten? Zo ja, wat is precies afgesproken? Zo nee, waarom zijn deze afspraken niet gemaakt?
  4. Bieden gemeenten specifieke ondersteuning aan mantelzorgers die na de eerste coronaperiode overbelast zijn? Zo ja, waarom wel, zo nee waarom niet?
  5. Wat doen gemeenten om deze overbelaste mantelzorgers te vinden?
  6. Wat doet u om gemeenten en zorgaanbieders te stimuleren creatieve oplossingen te bedenken om dagbesteding en dagactiviteiten weer op te starten?
  7. Worden creatieve oplossingen voor dagbesteding en dagactiviteiten en andere vormen van respijtzorg door zorgaanbieders en gemeenten gedeeld? Zo nee, zou u dit willen en kunnen stimuleren?

1) Max meldpunt, 18 september 2020, 'Driekwart mantelzorgers overbelast na corona-periode' https://www.maxmeldpunt.nl/gezondheid/driekwart-mantelzorgers-overbelast-na-corona-periode/


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl