Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Brutale roof Congolees beeld als protest in Afrika Museum’Het bericht ‘Brutale roof Congolees beeld als protest in Afrika Museum’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16844

2020Z16844

(ingezonden 22 september 2020)

Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Van Dam (beiden CDA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Brutale roof Congolees beeld als protest in Afrika Museum’

  1. Hebt u kennisgenomen van het bericht ‘Brutale roof Congolees beeld als protest in Afrika Museum’? (1)
  2. Klopt het, dat het aantal politiek gemotiveerde diefstallen, vernielingen en dreigementen richting musea en andere publieke instellingen in Nederland toeneemt?
  3. Deelt u de mening, dat de aanpak van kunstcriminaliteit door politie en justitie specifieke kennis en ervaring vereist?
  4. Op welke wijze wordt de kennis en ervaring die nodig is voor de aanpak van kunstcriminaliteit geborgd binnen de Nationale Politie?
  5. Hoe is de samenwerking georganiseerd tussen de Nationale Politie en Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed op het gebied van kunst- en antiekcriminaliteit?
  6. Wat is de status van het Team Kunst- en Antiekcriminaliteit bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie?

(1) Algemeen Dagblad, 12 september 2020


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl