Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat het Syrische opvangkamp Al Hol waar tientallen Nederlanders verblijven een broedplaats voor IS-radicalisering en rekrutering is.Het bericht dat het Syrische opvangkamp Al Hol waar tientallen Nederlanders verblijven een broedplaats voor IS-radicalisering en rekrutering is.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16763

2020Z16763

(ingezonden 21 september 2020)

Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat het Syrische opvangkamp Al Hol waar tientallen Nederlanders verblijven een broedplaats voor IS-radicalisering en rekrutering is.

  1. Bent u bekend met het bericht dat het Al Hol-opvangkamp in Noordoost-Syrië, waar meerdere Nederlandse mannen en vrouwen verblijven, een broedplaats voor radicalisering en rekrutering door IS is geworden? [1]
  2. Hoe duidt u deze ontwikkelingen? Zijn er aanwijzingen van Nederlandse mannen en/of vrouwen die opnieuw gerekruteerd zijn door IS?
  3. Klopt het dat IS de afgelopen maanden weer aan kracht wint in Syrië en Irak? Klopt het voorts dat vrouwen een steeds belangrijkere rol krijgen in de organisatie, waaronder gewapende functies?
  4. Klopt het dat in Al Hol een aparte gevangenis voor buitenlandse vrouwen bestaat, omdat deze gevaarlijker zouden zijn dan vrouwen uit Syrië en Irak? Zo ja, klopt het dat juist op deze plekken radicalisering en rekrutering voor IS plaatsvindt? Zitten hier ook Nederlandse vrouwen tussen?
  5. Kunt u zich uw uitspraken herinneren tijdens het mondelinge vragenuur van 30 juni jl., waarin u stelde dat er zeker wel een tiental Nederlandse vrouwen uit opvangkampen in Syrië zijn ontsnapt? Heeft u sindsdien kennisgenomen van andere ontsnappingen van Nederlandse mannen en/of vrouwen uit deze kampen? Zo ja, hoeveel?
  6. Hoe duidt u de opvatting dat het nu weigeren van het terughalen van eigen onderdanen uit Syrische kampen door Europese lidstaten als kortzichtig veiligheidsbeleid wordt beschouwd? Welke oplossing voorziet u om te voorkomen dat Nederlandse mannen en vrouwen in dergelijke kampen verder radicaliseren en onder de radar terugkeren naar Europa?
  7. Welke andere Europese lidstaten hebben inmiddels hun onderdanen teruggehaald uit Syrische opvangkampen?
  8. Wat is de stand van zaken van de uitvoering van het door het openbaar ministerie uitgevaardigde aanhoudingsbevel en het bevel tot gevangenneming van de rechtbank Rotterdam, waarin de regering is verzocht binnen zes maanden met concrete daden te voldoen aan de wens om de verdachte in Nederland te berechten? Welke concrete stappen zijn hierin al genomen?

[1]SWP Aktuell: september 2020 https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2020A74_syrien_terrorismus.pdf


Gerelateerd

Dodelijk geweld in het Koerdische kamp al-Hol in Syrië

Het bericht ‘Koerden gaan Syrische vrouwen en kinderen vrijlaten uit al hol kamp’

De situatie in Al-Hol

De baby en peuter van een Nederlandse vader die zich zonder ouders in een kamp in Noord-Syrië bevinden

Het bericht dat het Syrische opvangkamp Al Hol waar tientallen Nederlanders verblijven een broedplaats voor IS-radicalisering en rekrutering is.

Het bericht ‘Het kamp op Lesbos was nooit zó vol’

Het bericht ‘UNHCR evacueert honderden vluchtelingen uit kamp bij Tripoli’

Het bericht ‘Eerste coronabesmetting vastgesteld in Grieks vluchtelingenkamp Moria’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl