Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten 'ACM: pakketbezorging verloopt goed, maar er is ruimte voor verbetering' en 'Pakket bezorgen bij afhaalpunt is duurzamer, mits lopend of met fiets opgehaald'De berichten 'ACM: pakketbezorging verloopt goed, maar er is ruimte voor verbetering' en 'Pakket bezorgen bij afhaalpunt is duurzamer, mits lopend of met fiets opgehaald'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16754

2020Z16754

(ingezonden 21 september 2020)

Vragen van de leden Van den Berg (CDA) en Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de berichten 'ACM: pakketbezorging verloopt goed, maar er is ruimte voor verbetering' en 'Pakket bezorgen bij afhaalpunt is duurzamer, mits lopend of met fiets opgehaald'

Vraag 1:

Bent u bekend met het bericht het bericht 'ACM: pakketbezorging verloopt goed, maar er is ruimte voor verbetering' 1) en het bericht 'Pakket bezorgen bij afhaalpunt is duurzamer, mits lopend of met fiets opgehaald'? 2)

Vraag 2:

Wat is uw reactie op het rapport 'Marktstudie last mile pakketbezorging' dat eerder dit jaar is uitgekomen? 3) In hoeverre deelt u de conclusies van dit rapport over duurzaamheid en CO2-reductie in de last mile?

Vraag 3:

Onderschrijft u daarnaast de conclusies van TNO dat wanneer meer online consumenten hun pakket naar een afhaalpunt laten sturen in plaats van naar hun huis, en zij dit pakket vervolgens met de fiets of lopend ophalen, dit bijdraagt aan een verlaging van de maatschappelijke, externe kosten van pakketbezorging (zoals verkeerscongestie en CO2-uitstoot)?

Vraag 4:

Klopt het dat slechts een klein deel van de vervoersbewegingen in Nederland, ongeveer 4-5 procent, verband houdt met pakketbezorging voor e-commerce bedrijven, terwijl het overgrote deel is gerelateerd aan leveringen voor sectoren als bouw en horeca (die buiten de reikwijdte van de hierboven aangehaalde onderzoeken vallen)?

Vraag 5:

Hoe kijkt u aan tegen een uitbreiding van het aantal servicepunten en pakketkluizen (onafhankelijk van de vervoerder), zodat - aldus de Autoriteit Consument en Markt (ACM) - "meer consumenten een servicepunt of pakketkluis op loopafstand tot hun beschikking hebben"? Deelt u de mening van de ACM dat dit "niet alleen leidt niet tot een verhoogd dekkingsniveau van het bezorgingsnetwerk waardoor meer huishoudens over een alternatief voor thuisbezorging op loopafstand beschikken, maar dat dit ook bijdraagt aan een efficiëntere en duurzamere vorm van pakketbezorging"? 

Vraag 6:

Op welke wijze zou een dergelijk landelijk netwerk kunnen worden bewerkstelligd, bijvoorbeeld door drempels als hoge investeringskosten en verschillen in gemeentelijk beleid weg te nemen? Welke acties kunt u daar zelf toe ondernemen?

Vraag 7:

Vindt u dat, ter aanvulling op de eerdergenoemde onderzoeken gericht op bezorging naar een afhaalpunt in plaats van bezorging naar een huisadres, breder onderzoek naar het verduurzamen van de 'last mile' pakketbezorging nodig is, rekening houdend met onder andere consumentengedrag, een grotere behoefte aan thuisbezorging vanwege de coronacrisis en andere duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van bezorging (zoals schoner rijden en een breder aanbod van bezorgopties)? Bent u bereid dit onderzoek te initiëren? 

1) ACM, 29 mei 2020 (https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-pakketbezorging-verloopt-goed-maar-er-ruimte-voor-verbetering).

2) NOS, 3 september 2020 (https://nos.nl/artikel/2346527-pakket-bezorgen-bij-afhaalpunt-is-duurzamer-mits-lopend-of-met-fiets-opgehaald.html).

3) ACM, 29 mei 2020 (https://www.acm.nl/nl/publicaties/marktstudie-last-mile-pakketbezorging).


Gerelateerd

De berichten 'ACM: pakketbezorging verloopt goed, maar er is ruimte voor verbetering' en 'Pakket bezorgen bij afhaalpunt is duurzamer, mits lopend of met fiets opgehaald'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl