Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Grote ov-campagne moet reiziger weer in de trein en bus krijgen'Het bericht 'Grote ov-campagne moet reiziger weer in de trein en bus krijgen'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16637

2020Z16637

(ingezonden 18 september 2020)

Vragen van de leden Ziengs en Veldman (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht 'Grote ov-campagne moet reiziger weer in de trein en bus krijgen'

  1. Bent u bekend met het bericht 'Grote ov-campagne moet reiziger weer in de trein en bus krijgen'? [1]
  2. Bent u op de hoogte van de doelstelling van de genoemde campagne om te komen tot een bezettingsgraad van 80% in het openbaar vervoer?
  3. Hebt u hierover in contact gestaan met de partijen achter de campagne? Zo ja, wat was de afweging om de campagne van start te laten gaan?
  4. Hoe kijkt u aan tegen deze campagne? Bent u van mening dat het verstandig is momenteel op te roepen tot meer reizen?
  5. Bent u van mening dat deze campagne botst met maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen? Botst deze campagne niet met de dringende oproep van de overheid om zoveel mogelijk vanuit huis te werken?
  6. In hoeverre wordt gemonitord wat de campagne doet met het aantal mensen dat thuiswerkt en de naleving van de coronamaatregelen? 
  7. In hoeverre is nagedacht wat een bezettingsgraad van 80 procent betekent voor het aantal mensen en verplaatsingen op stations? In hoeverre is op stations de 1,5 meter nog te waarborgen als de bezettingsgraad in het openbaar vervoer daadwerkelijk 80% wordt?
  8. In hoeverre wordt er nagedacht over aanvullende maatregelen in het openbaar vervoer en op stations als de bezettingsgraad daadwerkelijk 80% is?
  9. Bent u van mening dat in de campagne voldoende stil wordt gestaan bij de veiligheid van de reizigers?

[1] Nu.nl, 17 september 2020, Grote ov-campagne moet reiziger weer de trein en bus in krijgen (https://www.nu.nl/coronavirus/6077252/grote-ov-campagne-moet-reiziger-weer-de-trein-en-bus-in-krijgen.html)


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl