Tweedemonitor / Kamervraag / Het legaal naar Nederland reizen van partners van Nederlanders of EU-onderdanenHet legaal naar Nederland reizen van partners van Nederlanders of EU-onderdanen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16633

2020Z16633

(ingezonden 18 september 2020)

Vragen van de leden Sjoerdsma (D66) en Kuiken (PvdA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Justitie en Veiligheid over het legaal naar Nederland reizen van partners van Nederlanders of EU-onderdanen

  1. Bent u bekend met het bericht op http://evavandendam.com/heartbroken/? 1)
  2. Bent u ermee bekend dat dit probleem - dat partners van Nederlanders of EU-onderdanen legaal naar Nederland mogen reizen dat niet kunnen, enkel en alleen omdat ze geen visum of een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV-sticker) kunnen halen omdat de Nederlandse ambassade gesloten is - zich veel vaker voordoet? Om hoeveel mensen gaat dit (naar schatting)?
  3. Bent u het eens dat dit scenario niet in de geest is van de regeling voor geliefden, zoals beschreven in Kamerstuk 24 804, nr. 140?
  4. Bent u het eens dat dit niet een juiste uitvoering van de regeling is en daarmee een onwenselijk scenario is?
  5. Bent u het eens dat dit zo snel mogelijk opgelost moet worden, en dat deze partners zo snel mogelijk naar Nederland moeten kunnen reizen?
  6. Bent u bereid om de volgende maatregelen te nemen om dit probleem op te lossen: samen te werken met ambassades van Europese lidstaten zodat visa of documenten wel verstrekt kunnen worden; mvv-documenten digitaal te verstrekken; het visum of mvv-document op de Nederlandse grens op de luchthaven te verstrekken? Kunt u een reactie per afzonderlijk voorstel geven?
  7. Kunt u concreet aangeven op welke manier u aan de slag gaat om deze mensen zo snel mogelijk naar Nederland te laten overkomen?
  8. Is deze regeling ook van toepassing op niet-EU-onderdanen die voor langere tijd in Nederland wonen met een verblijfsvergunning regulier, bijvoorbeeld voor werk of studie? Kunnen zij hun geliefden ook naar Nederland laten reizen? Zo nee, waarom niet? Hoe verhoudt zich dit tot de regelingen in nadere EU-landen?
  9. Bent u bereid de regeling zo te laten gelden, dat ook niet EU-onderdanen met een verblijfsvergunning regulier die voor langere tijd in Nederland verblijven, ook de mogelijkheid te geven om hun partner in te laten reizen?
  10. Bent u bereid deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden gelet op de ernst van de problematiek?

1) http://evavandendam.com/heartbroken/


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het legaal naar Nederland reizen van partners van Nederlanders of EU-onderdanen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het beleid van Jeugdbescherming Rijnmond inzake reisadviezen naar Israël

Het afsluiten van Nederlandse betaalrekeningen van Nederlanders buiten Nederland.

11.000 mensen voor wie naturalisatie onmogelijk is

Banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl