Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘VWS hielp met taaleis Duits lab van de testmarkt te weren’Het bericht ‘VWS hielp met taaleis Duits lab van de testmarkt te weren’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16527

2020Z16527

(ingezonden 17 september 2020)

Vragen van de leden Marijnissen en Hijink (beiden SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘VWS hielp met taaleis Duits lab van de testmarkt te weren’

1

Wat is uw reactie op het bericht 'VWS hielp met taaleis Duits lab van de testmarkt te weren'? 1)

2

Waarom werden allerlei extra eisen opgeworpen om het Duitse lab te verhinderen te testen op corona, terwijl het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het lab al had goedgekeurd?

3

Kunt u voor de vier criteria die zijn uiteengezet in de brief van het ministerie toelichten wat de redenering voor deze eis is?

4

Wat is thans uw reactie op het verzoek van de advocaten van de directeur van het Duitse lab, die stellen dat ‘Cliënte [U-Diagnostics, red.] [..] ook via haar Duitse partnerlab de beschikking [heeft] over vele artsen-microbiologen die in het Duits, Engels en soms ook Nederlands uitstekend in staat zijn uitleg te verschaffen. Hierbij verdient opmerking dat het bepaald niet in de rede ligt dat er veel interpretatieproblemen zullen optreden bij de uitslagen van de (immers slechts als positief of negatief uit te leggen) tests’?

5

Erkent u dat u hiermee in strijd heeft gehandeld met het Europees recht aangezien taaleisen verboden zijn? Wat is uw reactie daarop?

6

Erkent u dat de taaleis onevenredig en niet noodzakelijk is, en er daarom ook geen sprake kan zijn van een uitzondering?

7

Wat is de reden dat het Duitse lab al eerder werd geconfronteerd met een dergelijke taaleis?

8

Van welke partij zijn deze extra eisen afkomstig?

9

Van welke partij is de taaleis afkomstig?

10

Klopt het dat het Duitse lab vooralsnog niet aan de taaleis voldoet, ook al bestaat sinds augustus een overeenkomst met het lab? Klopt het dat het lab dus alsnog niet aan de criteria voldoet? Hoe is dit mogelijk?

11

Hoe kan worden gesteld dat een GGD-arts deze taak inmiddels ‘invult’, ook al zijn deze arsen geen arts-microbioloog?

12

Welke rol spelen de belangen van arts-microbiologen en de positie van gevestigde ziekenhuislabs in deze situatie?

13

Kunt u uitleggen waarom niet alle mogelijke testcapaciteit direct wordt ingezet waardoor we onnodige risico’s lopen en de grip op het coronavirus dreigen te verliezen?

14

Wat kunt u doen om enerzijds de positie van kleinere ziekenhuislaboratoria te garanderen en anderzijds alle beschikbare capaciteit zoveel mogelijk te benutten?

15

Kunt u deze vragen, samen met de vragen over het bericht 'Hoe 'testen, testen, testen' stukliep op een muur van eigenbelang' beantwoorden voor het eerstvolgende coronadebat?

1) Follow the Money, 17 september 2020, 'VWS hielp met taaleis Duits lab van de testmarkt te weren' (https://www.ftm.nl/artikelen/vws-taaleis-duits-lab-testcapaciteit).

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Ellemeet (GroenLinks), ingezonden 17 september 2020 (vraagnummer 2020Z16522).


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl