Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat China wereldwijd 2,4 miljoen sleutelfiguren volgtHet bericht dat China wereldwijd 2,4 miljoen sleutelfiguren volgt

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16438

2020Z16438

(ingezonden 16 september 2020)

Vragen van de leden Van Helvert, Van der Molen en Van den Berg (allen CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Buitenlandse Zaken over het bericht dat China wereldwijd 2,4 miljoen sleutelfiguren volgt. 

Vraag 1:

Kent u het bericht 'China volgt wereldwijd 2,4 miljoen sleutelfiguren'? 1)

Vraag 2: 

Heeft u de informatie uit de gelekte databank in kunnen zien en/of informatie ontvangen over de databank? Zo ja, staan er ook Nederlanders in de databank? Zullen de Nederlanders die door Zhenhua Data zijn aangemerkt als ‘sleutelfiguur’ en vanuit China in de gaten worden gehouden, hierover worden geïnformeerd?

Vraag 3:

Kunt u aangeven of het verzamelen van data over Nederlandse ‘sleutelfiguren’ de aanhoudende aandacht heeft van onze inlichtingendiensten?

Vraag 4: 

Met welke intenties denkt u dat een Chinees bedrijf op grote schaal persoonsgegevens en potentieel compromitterende informatie van miljoenen mensen wereldwijd verzamelt? 

Vraag 5: 

Kunt u bevestigen dat de Chinese Volkspartij en het Chinese leger klant zijn van het Chinese techbedrijf Zhenhua Data? Heeft u indicaties dat Chinese veiligheidsdiensten opdracht gaven voor de deze operatie? 

Vraag 6: 

Kan deze gedetailleerde Chinese informatievergaringsoperatie worden beschouwd als een poging van de Chinese regering om ook personen buiten China te vangen in een sociaal kredietsysteem? Wat zegt dit alles over de intenties van China op het wereldtoneel? 

Vraag 7: 

Welke acties bent u van plan te nemen naar aanleiding van deze bevindingen? 

Vraag 8: 

Wat betekent deze schokkende onthulling voor de toekomstige positie van Chinese leveranciers van telecombedrijven op de Nederlandse markt? 

 1) Nos.nl, 14 september 2020, 'China volgt wereldwijd 2,4 miljoen sleutelfiguren' (https://nos.nl/artikel/2348184-china-volgt-wereldwijd-2-4-miljoen-sleutelfiguren.html)


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl