Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Ouders klem door onterechte meldingen kindermishandeling’.Het bericht ‘Ouders klem door onterechte meldingen kindermishandeling’.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16435

2020Z16435

(ingezonden 16 september 2020)

Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Ouders klem door onterechte meldingen kindermishandeling’.

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Ouders klem door onterechte meldingen kindermishandeling’? 1)
  2. Bent u zich bewust van de toezegging van de toenmalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2016 over traumahulp aan 600 gezinnen die slachtoffer zijn geworden van een onterechte melding kindermishandeling? Klopt het dat deze toezegging nooit is uitgevoerd? Zo ja, kunt u toelichten waarom? 1)
  3. Deelt u de mening dat het maken van een ongegronde melding een dramatisch effect kan hebben op het betreffende gezin? Wanneer wordt het door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toegezegde onderzoek naar de gevolgen van een melding die ongegrond blijken gestart, en wanneer zijn de uitkomsten bekend?
  4. Heeft u onderzocht op welke locatie ouders of betrokkenen terecht kunnen voor trauma ondersteuning nadat zij slachtoffer zijn geworden van een valse beschuldiging, zoals eerder gevraagd tijdens het Algemeen overleg Aanpak huiselijk geweld van 1 mei 2018? Wat zijn de uitkomsten van uw bevindingen? 2)
  5. Kunt u uiteenzetten in welke gemeenten drang overmatig wordt ingezet als middel? Spelen onterechte meldingen hierin een rol?

1) https://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/64775-2020-09-13-ouders-klem-door-onterechte-meldingen-kindermishandeling

2) Kamerstuk 28345, nr. 186


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Ouders klem door onterechte meldingen kindermishandeling’.

Het bericht ‘Sloten bij Reusel en Someren vervuild, inspectie bezoekt boeren’

De verwachting dat meer ouders te maken hebben gehad met onterechte stopzetting van kinderopvangtoeslag dan eerder gedacht en het onderzoek naar andere CAF-onderzoeken

Grenswerkers die klem zitten tussen de Nederlandse en Duitse Belastingdienst

Het bericht ‘Duizenden kinderen worden uit huis geplaatst en dat kan zeer traumatisch zijn’.

Het bericht ‘arbeidsinspectie gaf werkgevers jarenlang onterechte en te hoge boetes’

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl