Tweedemonitor / Kamervraag / 1 miljoen verzakkende huizen door bodemdaling1 miljoen verzakkende huizen door bodemdaling

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16346

2020Z16346

(ingezonden 15 september 2020)

Vragen van de leden Nijboer en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Infrastructuur en Waterstaat over 1 miljoen verzakkende huizen door bodemdaling

  1. Heeft u kennis genomen van het bericht ‘Bodemdaling groter dan verwacht: miljoen huizen kunnen verzakken’? 1)
  1. Welke kosten zijn gemoeid met de verzakking van 1 miljoen woningen, totaal en gemiddeld per woning?
  1. Vindt u het redelijk dat de kosten volledig voor rekening van huiseigenaren komen, ook als zij zonder kennis over funderingsproblematiek de woning hebben gekocht?
  1. Kunt u een overzicht bieden per gemeente, provincie of waterschap welk beleid wordt gevoerd ten aanzien van het grondwaterpeil en welke doelen dit beleid nastreeft?
  1. Vindt u het redelijk dat de kosten volledig voor rekening van huiseigenaren komen, ook al worden de problemen mede veroorzaakt door het grondwaterpeil dat vooral gunstig is voor anderen?
  1. Is uw beleid voldoende om de verzakking van 1 miljoen woningen te adresseren, en verdere verzakkingen te voorkomen? Kunt u dit cijfermatig onderbouwen?
  1. Welk beleid voert u om verdere bodemdaling en uitdroging te voorkomen? Welk budget is hiermee gemoeid, en wie profiteert daarvan?
  1. Welke maatregelen gaat u treffen om huiseigenaren te ondersteunen bij het verstevigen van de fundering en het voorkomen van verzakkingen? 
  1. Welke maatregelen gaat u treffen om infrastructuur en dijken te beschermen tegen de gevolgen van uitdroging?

(1) RTL-nieuws, 8 september 2020, "Bodemdaling groter dan verwacht: miljoen huizen kunnen verzakken" (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5182338/verzakking-bodemdaling-huizen-grond-tu-delft)


Gerelateerd

1 miljoen verzakkende huizen door bodemdaling

het bericht ‘Bodem zakt meer dan verwacht door droogte’

Het bericht 'NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op'

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De causaliteit van schade en gaswinning

Het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken

65 miljard euro aan schade door verzakkende huizen

Het bericht dat in de vier grote steden 1 op de 5 huizen wordt verkocht aan beleggers

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl