Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Cultuursector meldt met 62 procent relatief grootste omzetverlies bij UWV’.Het bericht ‘Cultuursector meldt met 62 procent relatief grootste omzetverlies bij UWV’.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16345

2020Z16345

(ingezonden 15 september 2020)

Vragen van de leden Van den Berge (GroenLinks), Asscher (PvdA) en Kwint (SP) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘Cultuursector meldt met 62 procent relatief grootste omzetverlies bij UWV’. 

1) Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Cultuursector meldt met 62 procent relatief grootste omzetverlies bij UWV’? [1]

2) Wat vindt u ervan dat het relatief grootste omzetverlies bij het UWV toebehoort aan de culturele sector? Had u dit percentage (62 procent) verwacht of is het nog forser dan u gedacht had?

3) Deelt u de mening dat het lang heeft geduurd voordat er steun kwam voor de culturele en creatieve sector en dat veel makers nog steeds geen compensatie krijgen voor hun gederfde inkomsten? Hoe kijkt u daarop terug? Hoe komt het dat het lang heeft geduurd voordat er adequate financiële ondersteuning voor de culturele sector kwam?

4) Verwacht u dat het tweede extra steunpakket voor de culturele sector genoeg gaat zijn om het omzetverlies in de sector op te vangen? Zo ja, op welke cijfers en feiten baseert u deze verwachting?

5) Organisaties in de culturele sector zijn bang dat ondanks de extra steun veel talent en potentieel de sector zal verlaten en pleiten voor een steun- en herstelfonds om dit tegen te gaan, ziet u dit risico van een ‘talent drain’ ook? Hoe ziet u een herstart van de sector voor zich zonder podiumbouwers, lichtmensen etc. die de sector tegen die tijd hebben verlaten? Hoe staat u tegenover een steun- en herstelfonds?

6) Uit onderzoek naar aanleiding van het eerste steunpakket van 300 miljoen euro voor de culturele sector, bleek dat de noodsteun nauwelijks doorsijpelde naar de grote groep zzp’ers in de culturele sector, hoe gaat u ervoor zorgen dat dit nieuwe steunpakket wél bij hen terecht komt? Hoe gaat de regering dit monitoren?

7) Hoe verhouden de massaontslagen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden bij podia in de culturele sector zich, tot de in april aangenomen motie waarin de regering wordt verzocht alles op alles te zetten om de culturele sector te redden? [2]

8) De coronacrisis laat zien hoe kwetsbaar de sector is, hoe wilt u de sector robuuster maken, en wilt u daarin ook kijken naar de inrichting van de sector en het stelsel, zoals bijvoorbeeld naar het subsidiesysteem en de vierjarige financieringssystematiek in de Basisinfrastructuur (BIS) en cultuurfondsen?

9) De evenementenbranche en het nachtleven zitten nog steeds grotendeels op slot, bent u voornemens met extra compensatiemaatregelen voor deze deelsectoren te komen, zodat we makers en andere ondernemers in de evenementenbranche en het nachtleven overeind kunnen houden?

1) Nu.nl, 8 september 2020, Cultuursector meldt relatief het grootste omzetverlies bij UWV (https://www.nu.nl/cultuur-overig/6075962/cultuursector-meldt-met-62-procent-relatief-grootste-omzetverlies-bij-uwv.html)

2) Kamerstuk 35 441, nr. 14


Gerelateerd

Het bericht ‘Cultuursector meldt met 62 procent relatief grootste omzetverlies bij UWV’.

Seksueel overschrijdend gedrag in de cultuursector

Het voornemen de aangenomen motie over Afghaanse misbruikslachtoffers niet uit te voeren

Het bericht ‘Je bent niet altijd een held als je een misdaad meldt’ en het bericht dat Arie den Dekker inmiddels is overleden

Uitblijvende ondersteuning voor de culturele sector

De nadere uitwerking van de NOW-regeling waaruit blijkt dat een horecaondernemer niet 10 procent van de loonkosten zelf moet doorbetalen maar ruim 35 procent

Onbetaalde banen in de culturele sector

Een noodfonds voor de culturele sector

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl