Tweedemonitor / Kamervraag / Fout-positieve uitslagen van de PCR-testen.Fout-positieve uitslagen van de PCR-testen.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16256

2020Z16256

(ingezonden 14 september 2020)

Vragen van het lid Van Haga (Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over fout-positieve uitslagen van de PCR-testen.

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Geen corona, toch in quarantaine: mogelijk honderden fout-positieve uitslagen per week’? 1)
  2. Kunt u bevestigen dat het aantal fout-positieven dat gemeld wordt, klopt? Zo nee, waarom niet?
  3. Welk gevolg heeft bovenstaande voor de cijfers en statistieken in de afgelopen maanden?
  4. Gaat u, nu deze cijfers een veel te hoog aantal besmettingen laten zien, deze cijfers alsnog aanpassen? Zo nee, waarom niet?
  5. Welke consequentie heeft dit voor de huidige maatregelen in verband met het coronavirus?
  6. Bent u bereid de maatregelen te versoepelen of zelfs helemaal op te heffen?
  7. Gaat u verder onderzoeken of het percentage fout-positieven niet nog hoger is dan in het voornoemde artikel wordt gesteld?
  8. Kunt u zich herinneren dat ik tijdens een technische briefing aan de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de heer Van Dissel, de vraag heb gesteld wat de totale foutenmarge is bij de PCR-testen en dat hij hierop aangaf dat hij het antwoord niet wist, maar hier later op terug zou komen?
  9. Kunt u mij alsnog antwoord geven op voornoemde vraag?

1) NRC, 10 september 2020, ‘Geen corona, toch in quarantaine: mogelijk honderden fout-positieve uitslagen per week’ (https://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/10/geen-corona-toch-in-quarantaine-a4011600?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twitter&utm_term=20200910).


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De gewijzigde criteria bij het beoordelen van een PCR-test

De polymerase chain reaction-test (PCR-test)

De mogelijke terugtrekking van de Corman-Drosten paper inzake de PCR-test.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het anticiperen op de testcapaciteit in Nederland en het plotseling stoppen met testen van reizigers uit oranje gebieden op Schiphol.

Testmethodes voor COVID-19

Fout-positieve uitslagen van de PCR-testen.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl