Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel 'Hoe 'testen, testen, testen' stukliep op een muur van eigenbelang'Het artikel 'Hoe 'testen, testen, testen' stukliep op een muur van eigenbelang'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16241

2020Z16241

(ingezonden 14 september 2020)

Vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel “Hoe 'testen, testen, testen' stukliep op een muur van eigenbelang”

 1. Wat is uw reactie op het artikel 'Hoe 'testen, testen, testen' stukliep op een muur van eigenbelang'? 1)
 2. Vanaf wanneer voorzag u de tekorten van 70.000 tests per dag?
 3. Wat is uw reactie op de uitspraak van een arts-microbioloog dat er meer doden zijn gevallen vanwege het beperkte testen?
 4. Hoe voortvarend bent u te werk gegaan met het inventariseren van de inzet van apparaten en/of laboratoria van bedrijven en onderzoeksinstellingen als u deze inzet tegelijkertijd als ‘niet urgent’ kenmerkte?
 5. Wat vindt u ervan dat de Taskforce Diagnostiek het opschalen van testen heeft tegengewerkt en de voorzitter van de Taskforce, arts-microbioloog en OMT-lid Vossen telkens bezwaren bleef maken tegen grootschalig testen?
 6. Klopt de volgende constatering van Follow the Money: 'Het OMT (waar Vossen lid van is) vraagt de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (met Vossen als voorzitter) om de Taskforce Diagnostiek (met Vossen aan het hoofd) op te richten. Vanaf dat moment adviseert Vossen vanuit het subcomité het OMT, waarna het OMT haar adviezen overneemt'?
 7. Wat vindt u ervan dat door dubbele petten Vossen zichzelf adviseert?
 8. Wat vindt u van de door Vossen gestelde tegenstelling tussen kwaliteit van diagnostiek en meer testen?
 9. Wat is uw reactie op de stelling van een arts-microbioloog en OMT-lid dat de grootschalige testfabrieken de kwaliteit van medische zorg bedreigen? Waarom zou dit het geval zijn, los van de belangen van de beroepsgroep? 2)
 10. Waarom duurde het tot eind augustus voordat U-diagnostics, het Duitse lab dat in april al bereid was om bij te springen, werd aangesloten op het benodigde IT-systeem, ondanks verzoeken en goedkeuring van het RIVM?
 11. Waarom werd voorrang gegeven aan Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)-labs en moest U-diagnostics zelfs via een gang naar de rechter gelijke behandeling afdwingen?
 12. In hoeverre is het Nederlandse Sanquin bij het opschalen van de testcapaciteit betrokken geweest? Is daar vanaf het begin maximaal gebruik van gemaakt? Gebeurt dat thans wel maximaal? 3)
 13. Erkent u dat Vossen haar rol als OMT-lid niet goed vervult als zij het bewaken van de ‘kwaliteit’ van de kleine Nederlandse diagnostiek prioriteert boven snel veel testen, en hiermee de belangen van de beroepsgroep die zij vertegenwoordigt prioriteert boven een adequate bestrijding van het virus? Kunt u uw antwoord toelichten?
 14. Wat vindt u ervan dat het één op één koppelen van het honorarium van vrijgevestigde artsen aan de testomzet uit het Openbare Gezondheidszorg (OGZ)-budget, afwijkt van het akkoord over de financiering van de extra kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de coronazorg, en arts-microbiologen dus flink kunnen verdienen? Deelt u de mening dat dit onacceptabel is?
 15. Hoe gaat u dit corrigeren?
 16. Kunt u een inschatting maken van de hoeveelheid gemeenschapsgeld die is verdwenen in de zakken van vrijgevestigde artsen die zijn verbonden aan ziekenhuizen en vrijstaande labs?
 17. Deelt u de mening dat deze episode het belang aantoont van het stoppen met betalen per verrichting en het in loondienst treden van artsen? Kunt u uw antwoord toelichten?
 18. Erkent u dat het gebrek aan voldoende opschaling van testen aantoont dat er nog altijd onvoldoende wordt gedaan om het virus in te dammen?
 19. Wat is ervoor nodig dat u als eindverantwoordelijke deze deelbelangen opzij zet en de regie voert over de virusbestrijding? Waarom gebeurt dit niet?

1) Follow the Money, 11 september 2020, 'Hoe 'testen, testen, testen' stukliep op een muur van eigenbelang ' (https://www.ftm.nl/artikelen/coronatesten-belangen-arts-microbiologen).
2) FD, 21 juli 2020, 'Zorg dat Nederlandse microbioloog de coronacrisis overleeft' (https://fd.nl/opinie/1351676/zorg-dat-de-nederlandse-microbioloog-de-coronacrisis-overleeft).
3) Sanquin, 23 april 2020, 'Sanquin ondersteunt landelijke test op COVID-19' (https://www.sanquin.nl/over-sanquin/nieuws/2020/03/sanquin-ondersteunt-landelijke-test-op-covid-19).


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl