Tweedemonitor / Kamervraag / De openstelling van de coronateststraat op Schiphol voor werknemersDe openstelling van de coronateststraat op Schiphol voor werknemers

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16172

2020Z16172

(ingezonden 11 september 2020)

Vragen van de leden Laçin (SP), Paterenotte (D66), Kröger (GroenLinks), Van Brenk (50PLUS), Öztürk (DENK) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de openstelling van de coronateststraat op Schiphol voor werknemers.

Kent u het bericht 'Ruim-1000-schipholmedewerkers-tekenen-petitie-voor-openstelling-teststraat'? 1)

Bent u het eens dat de werknemers op Schiphol bijdragen aan enkele vitale processen, zoals de toevoer van belangrijke goederen, onder andere voor de aanpak van corona?

Kunt u toelichten door wie en waarom ervoor is gekozen geen testfaciliteiten beschikbaar te maken voor werknemers die klachten ontwikkelen op Schiphol?

Begrijpt u de zorgen van Schipholwerknemers, die dagelijks in aanraking komen met passagiers uit risicogebieden en zich zorgen maken over hun gezondheid en die van hun gezinnen?

Vindt u dat werknemers, die klachten ontwikkelen terwijl zij hun werkzaamheden verrichten op Schiphol zich moeten kunnen laten testen op Schiphol, ook omdat de capaciteit bij verschillende Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD'en) in het land tekort schiet?

Zo ja, bent u bereid om met de GGD en Schiphol in gesprek te gaan om testfaciliteiten op Schiphol mogelijk te maken voor Schipholwerknemers die klachten ontwikkelen terwijl ze aan het werk zijn? Zo nee, waarom niet?

Hoe vaak controleert de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de naleving van de coronamaatregelen op Schiphol?

Kunt u deze vragen uiterlijk 21 september 2020 beantwoorden?


Gerelateerd

De berichten ‘Coronateststraat Schiphol voorlopig maar beperkt open voor hoog risicopassagiers’ en ‘Mandatory coronavirus testing at airports in Germany off to smooth start’

Het doordrukken van groei op Schiphol terwijl krimp nodig is om binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te blijven.

Het anticiperen op de testcapaciteit in Nederland en het plotseling stoppen met testen van reizigers uit oranje gebieden op Schiphol.

Blootstelling van werknemers aan vervuilde en schadelijke lucht op luchthaven Schiphol

De openstelling van de coronateststraat op Schiphol voor werknemers

Het actief ontmoedigen van onnodige reizen naar risicogebieden

De wijze waarop de minister van Infrastructuur en Waterstaat om zal gaan met de constateringen van de Omgevingsraad Schiphol in haar toekomstige luchtvaartbeleid.

De race naar de bodem van beveiligers op Schiphol

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl