Tweedemonitor / Kamervraag / De verjaringstermijn bij adoptie en het bewaren van adoptiedossiersDe verjaringstermijn bij adoptie en het bewaren van adoptiedossiers

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16166

2020Z16166

(ingezonden 11 september 2020)

Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Van der Staaij (SGP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de verjaringstermijn bij adoptie en het bewaren van adoptiedossiers.

  1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Den Haag dat de vorderingen in een adoptiezaak tegen de Staat en Stichting Kind en Toekomst zijn verjaard? 1) 2)
  1. Vindt u het eigenlijk terecht en wenselijk dat op grond van de huidige wet de verjaringstermijn in zaken als deze begint te lopen op het moment dat het feit plaatsvindt, en de betrokkene dus een baby dan wel een klein kind is en zelfs als je daar 20 jaar (de verjaringstermijn) bij optelt de betrokkene nog steeds een leeftijd zal hebben waarop je je kunt afvragen of de betrokkene dan al geacht kan worden alle feiten, omstandigheden en vragen voldoende scherp voor ogen te hebben? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
  1. Deelt u de mening dat het belang van het slachtoffer in adoptiezaken zwaarder zou moeten wegen dan het gegeven of de instelling die mogelijk gefraudeerd of van misstanden weggekeken heeft rechtszekerheid heeft dat zij 20 jaar na de gebeurtenissen deze niet meer tegengeworpen kan krijgen? Zo ja, bent u bereid te bekijken op welke manier dit in de wet kan worden verankerd? Zo nee, waarom niet?
  1. Bent u bereid te bezien of de verjaringstermijn bij illegale adopties, net als bij enkele andere delicten tegen minderjarigen, pas kan gaan lopen nadat het slachtoffer meerderjarig is geworden? Zo nee, waarom niet?
  1. Klopt het dat de werkzaamheden van Stichting Kind en Toekomst binnenkort overgeheveld worden naar een andere stichting (Anewway)? Is verzekerd dat alle oude gegevens en dossiers goed en zorgvuldig overgedragen worden en bewaard zullen blijven?
  1. Op welke wijze is inmiddels uitvoering gegeven aan de motie-Langkamp/Van der Staaij, waarin geregeld is dat vergunninghouders hun dossiers 100 jaar moeten bewaren? Is dit inmiddels staande praktijk? Zo ja, hoe is geregeld dat dossiers bewaard blijven als een vergunninghouder zijn bezigheden stopt of overdraagt aan een andere vergunninghouder? 3)
  1. nl, 9 september 2020, "Vorderingen in adoptiezaak tegen de Staat en Stichting Kind en Toekomst verjaard", https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Vorderingen-in-adoptiezaak-tegen-de-Staat-en-Stichting-Kind-en-Toekomst-verjaard.aspx?pk_campaign=redactie&pk_medium=e-mail&pk_source=nieuwsbrief&pk_keyword=nieuwsbrief
  2. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:8735
  3. Kamerstuknummer 31265, nr. 23


Gerelateerd

De verjaringstermijn bij adoptie en het bewaren van adoptiedossiers

Het onderzoek Afstand en adoptie in Nederland, 1956- 1984

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De (on)mogelijkheid voor volwassenen om geadopteerd te worden

De adoptie van een ernstig ziek meisje uit Malawi

De berichten ‘Rotterdam loopt teruggeëist bijstandsgeld mis’, ‘Man mag 35.000 euro te veel uitgekeerde bijstand houden’ en ‘Stoïcijnse reacties op CRvB-uitspraak vorderingen’

Eerdere signalen van misstanden bij interlandelijke adoptie

Misstanden bij adoptie en verjaringsproblematie

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl