Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat honderden Nederlandse economen meer investeringen aanraden in sociale gelijkheid en verduurzamingHet bericht dat honderden Nederlandse economen meer investeringen aanraden in sociale gelijkheid en verduurzaming

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16161

2020Z16161

(ingezonden 11 september 2020)

Vragen van de leden Marijnissen en Alkaya (beiden SP) aan de ministers van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat honderden Nederlandse economen meer investeringen aanraden in sociale gelijkheid en verduurzaming.


  1. Deelt u de mening van de meerderheid van 364 economen dat er meer investeringen moeten komen via het steunprogramma in banen die sociale gelijkheid en verduurzaming bevorderen? (1, 2, 3)

  2. Erkent u dat de overheidsschuld nog wel met de helft veilig kan toenemen wanneer deze middelen gebruikt worden voor steunprogramma’s waarmee collectief de crisis te lijf gegaan wordt in plaats van de problemen en de rekening bij individuen neer te leggen? 

  3. Ziet u in dat de zorg, cultuur, bouw, energie en onderwijs centraal moeten staan, zoals de meerderheid van de economen stelt? Gaat u er daarbij ook voor zorgen dat ‘de meest tochtige huizen het eerste worden geholpen’ en de meest hulp behoevende mensen vooraan staan?

  4. Bent u bereid een voorstel aan de Kamer te doen toekomen met beleidsopties die leiden tot een eerlijke samenleving met grotere sociale gelijkheid en de benodigde verduurzaming, waarvoor de budgettaire ruimte volop benut wordt? Welke mogelijkheid ziet u om het Nationaal Groeifonds te vergroten en hiertoe aan te wenden?

  5. Gaat u naar aanleiding van de berichtgeving over deze economen het scheppen van werkgelegenheid voorop stellen bij investeringen vanuit het Nationaal Groeifonds, in plaats van slechts productiviteitsgroei? Ziet u ook in dat het sociale en groene aspect hierbij centraal dient te staan en dat het eindeloos verlagen van de vennootschapsbelasting (Vpb) en het afzwakken van sociale zekerheden hierbij afwezig dienen te blijven?

  6. Deelt u de mening dat de staat actief leiding moet nemen in het beschermen en heropbouwen van een eerlijke economie die voor mensen werkt? Ziet u daarbij ook dat onze samenleving en niet de aandeelhouder centraal dient te staan?

  7. Ziet u dat slechts drie procent van de economen een staatsschuld boven de 90% als probleem beschouwt en dat er dus voldoende ruimte is voor zinnige, eerlijke, sociale en duurzame investeringen? Koppelt u daar ook de conclusie aan dat bezuinigingen absoluut niet aan de orde zijn?

(1)

Sustainable Finance Lab, "Publicatie over groene en sociale werkgelegenheid en enquête rondom begrotingsbeleid", 10 september 2020, https://sustainablefinancelab.nl/publicatie-over-groene-en-sociale-werkgelegenheid-en-enquete-rondom-begrotingsbeleid/

(2)

ESB, "Voor Nederlandse economen gaat bij investeren groen en sociaal boven productiviteit", 10 september 2020, https://esb.nu/esb/20060704/voor-nederlandse-economen-gaat-bij-investeren-groen-en-sociaal-boven-productiviteit

(3)

Our New Economy, "Nederlandse economen zetten groen en sociaal voorop", 10 september 2020, https://www.ourneweconomy.nl/2020/09/10/nederlandse-economen-zetten-groen-en-sociaal-voorop/


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl