Tweedemonitor / Kamervraag / Het voortbestaan van het Roze in Blauw politieteamHet voortbestaan van het Roze in Blauw politieteam

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16052

2020Z16052

(ingezonden 10 september 2020)

Vragen van de leden Van den Hul (PvdA), Özütok, (GroenLinks) en Bergkamp (D66) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het voortbestaan van het Roze in Blauw politieteam. 

  1. Heeft u kennisgenomen van de verontrustende signalen dat agenten vanwege werkdruk overwegen hun werkzaamheden voor het Roze in Blauw netwerk neer te leggen? 1)
  2. Kunt u bevestigen dat veel van de waardevolle taken sinds de zomer niet meer kunnen worden uitgevoerd vanwege de hoge werkdruk? 
  3. Maakt u zich zorgen over de toename van geweld jegens de LHBTI+-gemeenschap van de afgelopen jaren? Bent u van mening dat juist deze stijging het voortbestaan van Roze in Blauw niet alleen legitimeert maar van essentieel belang maakt?
  4. Deelt u de mening dat het Roze in Blauw netwerk fundamenteel is voor de politieorganisatie, wegens haar emanciperende rol en haar deskundigheid? Zo ja, deelt u de mening dat mocht de werkdruk het netwerk daadwerkelijk de kop kosten dit moet worden voorkomen? Zo ja, welke concrete stappen bent u voornemens te zetten?
  5. Heeft u contact gehad met Roze in Blauw? Zo ja, welke signalen kwamen hieruit voort? Zo nee, bent u van plan dat te zullen doen? 
  6. Hoe verhoudt de uitvoering van de motie Özütok c.s. over het beter borgen van het Roze in Blauw netwerk zich tot de huidige stand van zaken bij Roze in Blauw? 2)

1) AT5, 8 september 2020, "Vrees voor voortbestaan politieteam Roze in Blauw", https://www.at5.nl/artikelen/204283/vrees-voor-voortbestaan-politieteam-roze-in-blauw

2) Kamerstuk 30420, nr. 314


Gerelateerd

Het voortbestaan van het Roze in Blauw politieteam

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Amsterdams homokoppel uitgescholden en bespuugd’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De berichten 'Universiteiten werken ondanks risico’s veel meer samen met China' en 'Kennis delen met China: de roze bril zakt langzaam af bij universiteiten'

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De uitvoering van het Unesco Haags Verdrag en het gebruik van het blauw-witte schildje

Het bericht 'Geweld tegen transpersonen houdt aan: 'We moeten dit niet accepteren''

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl