Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Rutgers: 1 op 3 basisscholen geeft geen les over homoseksualiteit'Het bericht 'Rutgers: 1 op 3 basisscholen geeft geen les over homoseksualiteit'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z16047

2020Z16047

(ingezonden 10 september 2020)

Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht 'Rutgers: 1 op 3 basisscholen geeft geen les over homoseksualiteit'

  1. Bent u bekend met het artikel 'Rutgers: 1 op 3 basisscholen geeft geen les over homoseksualiteit'? [1]
  2. Wat vindt u er van dat een derde van de basisscholen nog geen les geeft over seksuele diversiteit, ondanks dat dit onderdeel is van de kerndoelen?
  3. Welke acties kan en wilt u ondernemen om dit te verbeteren?
  4. Wat vindt u er van dat slechts 40% van de scholen gebruik maakt van een erkende lesmethode waar het gaat om relationele en seksuele vorming?
  5. Wat gaat u doen om te bevorderen dat basisscholen een erkende lesmethode gaan gebruiken?
  6. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is omtrent het geven van lessen over LHBTI-acceptatie op het mbo?
  7. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is omtrent het geven van lessen over LHBTI-acceptatie op het voortgezet onderwijs?
  8. Klopt het dat aandacht voor seksuele diversiteit nog niet geborgd is bij de universitaire docentenopleiding (voor docenten middelbare scholen)? Zo nee, waarom niet? Wilt u zich er dan voor inspannen om dit alsnog te regelen?
  9. Heeft u een verklaring voor het verschil tussen de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs en de peiling van Rutgers, waar het betreft het percentage scholen dat aan voorlichting doet (respectievelijk 86% en 65%)? Bent u bereid vervolgonderzoek te doen.

[1] Rutgers: 1 op 3 basisscholen geeft geen les over homoseksualiteit, nos.nl, d.d. 4 september 2020; https://nos.nl/artikel/2346731-rutgers-1-op-3-basisscholen-geeft-geen-les-over-homoseksualiteit.html


Indiener

Peter Kwint (SP)

Lisa Westerveld (GL)


Gericht

Arie Slob (CU)


Access ( 16921 )

Publicatiedatum
10 September 2020
Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweedemo/domains/tweedemonitor.nl/public_html/kamerstuk.php on line 334
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl