Tweedemonitor / Kamervraag / Het mislopen van inkomsten door moskeeën als gevolg van het coronavirus.Het mislopen van inkomsten door moskeeën als gevolg van het coronavirus.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15891

2020Z15891

(ingezonden 9 september 2020)

Vragen van het lid Azarkan (DENK) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het mislopen van inkomsten door moskeeën als gevolg van het coronavirus.

Vraag 1

Kent u het bericht ‘’Gelovigen bidden thuis, maar de kosten van de moskee gaan door’’? [1]

Vraag 2

Deelt u de mening dat religieuze instellingen een belangrijke maatschappelijke en culturele functie vervullen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u derhalve de mening dat deze maatschappelijke functie gewaarborgd zou moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u van mening dat Corona een uitzonderlijke situatie is die niet voorzien had kunnen worden door de moskeebesturen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Bent u op de hoogte van het feit dat sommige moskeeën door financiële problemen, als gevolg van Corona, in hun bestaan worden bedreigd? Zo ja, wat vindt u hiervan?

Vraag 6

Bent u op de hoogte van het feit dat sommige moskeegebouwen reparatie nodig hebben en dat, ondanks verwoede pogingen om geld op te halen, hier geen geld meer voor is? Wat vindt u hiervan?

Vraag 7

Deelt u de mening dat het van groot belang is dat Nederlanders in een gebouw, dat voldoet aan de eisen, hun religie moeten kunnen uitoefenen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Bent u bereid om over deze problemen in gesprek te treden met moskeeën? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Bent u bereid financiële steun te arrangeren teneinde de moskeeën en hun maatschappelijke functie te waarborgen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Komen moskeeën en kerken ook in aanmerking voor de overheidssteun vanuit de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en andere (lokale) overheidsondersteuning? Wordt hier daadwerkelijk gebruik van gemaakt?

[1] https://www.trouw.nl/religie-filosofie/gelovigen-bidden-thuis-maar-de-kosten-van-de-moskee-gaan-door~be35e5fc/, Trouw 31 augustus 2020


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Belastingontwijking ten koste van ontwikkelingslanden

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

De kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan

Het mislopen van inkomsten door moskeeën als gevolg van het coronavirus.

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl