Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Vergunningsvrij bouwen gaat tijd opleveren’Het bericht ‘Vergunningsvrij bouwen gaat tijd opleveren’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z15615

2020Z15615

(ingezonden 4 september 2020)

Vragen van het lid Terpstra (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Vergunningsvrij bouwen gaat tijd opleveren’

1

Kent u het bericht ‘Vergunningsvrij bouwen in Rotterdam gecertificeerd’? 1)

2

Wat vindt u van het initiatief Architect aan Zet (AZZ)?

Zijn er andere gemeenten die al eerder dezelfde soort pilots hebben gedaan? Zo ja, welke zijn dat en kunt u de ervaringen en onderzoeksresultaten delen? In hoeverre biedt de Crisis- en Herstelwet ruimte om deze pilot ook landelijk mogelijk te maken?

4

Wat zijn de mogelijk verwachte nadelige effecten van vergunningsvrij bouwen?

5

Kunt u het onderzoek dat wethouder Kurvers van Rotterdam heeft uitgevoerd of de verantwoordelijkheid voor de toetsing en het toezicht op de bouwregels aan marktpartijen overgelaten kan worden delen met de Kamer? 

6

Deelt u de mening dat in tijden van wooncrisis naar onorthodoxe maatregelen gekeken moet worden? Zo ja, bent u bereid actief met andere gemeenten, de VNG en provincies in gesprek te gaan om vergunningsvrije bouwpilots op te starten? Zo nee, waarom niet? 

7

Welke maatregelen neemt u op dit moment om de procedures rondom vergunningverlening te versnellen zodat de woningbouwbouw versneld doorgang kan vinden? Kijkt u daarbij ook naar innovatieve oplossingen?

8

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

1) Barendrechts Dagblad, 2 september 2020, 'Vergunningvrij bouwen in Rotterdam gecertificeerd'; https://barendrechtsdagblad.nl/Rotterdam%20&%20Regio/vergunningsvrij-bouwen-in-rotterdam-gecerticifeerd


Gerelateerd

Het bericht ‘Vergunningsvrij bouwen gaat tijd opleveren’

De bouwopgave in Noord-Holland in relatie tot het bericht ‘Nieuwe omgevingsverordening beschermt 32 bijzondere landschappen’

Het bericht 'Bouwen met hout? Dat is niet duurzaam, zegt de norm'

Bouwlocaties in Noord-Holland

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘856.000 Nederlanders in loondienst bouwen geen pensioen op’

Het bericht dat Doekle Terpstra voorzitter is van het nieuwe coördinatieteam ventilatie op scholen

Het bericht ‘Een woonwijk tussen dijk en rivier? ‘Dan kun je net zo goed op ijs bouwen’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl